ترجمه مقاله Dynamic capabilities and entrepreneurial management in large organizations: Toward a theory of the (entrepreneurial) firm

ترجمه مقاله Dynamic capabilities and entrepreneurial management in large organizations: Toward a theory of the (entrepreneurial) firm

نام مقاله:
Dynamic capabilities and entrepreneurial management in large organizations: Toward a theory of the (entrepreneurial) firm
نام نویسندگان:
مجله:
European Economic Review Volume 86, July 2016, Pages 202–216
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
14
تعداد صفحات ترجمه فارسی
28
Abstract:

Abstract

Mainstream economic theory has generally excluded consideration of the role of managers, which has, in turn, impaired its ability to explain resource allocation by, and heterogeneity among, firms. In the real world, managers are called on to fill entrepreneurial and leadership roles: sensing opportunities, developing and implementing viable business models, building capabilities, and guiding the organization through transformations. These entrepreneurial management tasks are part of the organization׳s capabilities, which also encompass embedded organizational processes that can be slow to change. An understanding of entrepreneurial management and organizational capabilities will contribute to more realistic economic models and a better understanding by policy makers of industrial dynamics and the requirements of innovation.

JEL classification

 • D230;
 • M100

Keywords

 • Leadership;
 • Entrepreneurial management;
 • Dynamic capability
توضیحات:
ترجمه مقاله Dynamic capabilities and entrepreneurial management in large organizations: Toward a theory of the (entrepreneurial) firm در 28صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

 • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
 • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
 • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
 • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
 • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: