ترجمه مقاله Dynastic entrepreneurship, entry, and non-compete enforcement

ترجمه مقاله Dynastic entrepreneurship, entry, and non-compete enforcement

نام مقاله:
Dynastic entrepreneurship, entry, and non-compete enforcement
نام نویسندگان:
مجله:
European Economic Review Volume 86, July 2016, Pages 188–201
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
13
تعداد صفحات ترجمه فارسی
26
Abstract:

Abstract

We investigate entry in a dynastic entrepreneurship (overlapping generations) environment created by employee spinoffs. Contracting failures, caused by non-verifiability of profits from new activities in original firms and overall profits from subsequent entrants, may lead respectively to implementation of new employee ideas in spinoffs and constraints on borrowing to buy out non-compete agreements. If borrowing constraints are not binding, enforcement of non-compete agreements unambiguously improves social welfare outcomes, increasing the entry of both original firms and subsequent generations of spinoffs. However, if employees are unable to buy out their non-compete covenants, enforcement of these agreements shuts down socially profitable spinoff firms. Non-enforcement sacrifices entry of original firms that would be marginally profitable in the absence of employee spinoffs, but otherwise clearly improves social welfare outcomes over enforcement in the presence of binding finance constraints.

JEL classification

 • K12;
 • L26

Keywords

 • Entrepreneurship;
 • Entry;
 • Finance constraints;
 • Non-competes;
 • Spinoffs
توضیحات:
ترجمه مقاله Dynastic entrepreneurship, entry, and non-compete enforcement در 26صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

 • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
 • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
 • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
 • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
 • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: