ترجمه مقاله A least squares approach to imposing within-region fixity in the International Comparisons Program

ترجمه مقاله A least squares approach to imposing within-region fixity in the International Comparisons Program

نام مقاله:
A least squares approach to imposing within-region fixity in the International Comparisons Program
نام نویسندگان:
مجله:
Journal of Econometrics Volume 191, Issue 2, April 2016, Pages 407–413
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
6
تعداد صفحات ترجمه فارسی
12
Abstract:

Abstract

The International Comparisons Program (ICP) compares the purchasing power of currencies and real income across countries. ICP is broken up into six regions. Global results are then obtained by linking these regions together at both basic heading level and the aggregate level in a way that satisfies within-region fixity (i.e., the relative parities of a pair of countries in the same region are the same in the global comparison as in the within-region comparison). Standard multilateral methods violate this within-region fixity requirement and hence cannot be used to construct the global results. A method is proposed here that resolves this problem by altering the price and quantity indexes by the least-squares amount necessary to ensure that within-region fixity is satisfied. This method is then compared–both in terms of its underlying structure and empirically–with other methods for imposing within-region fixity.

JEL classification

 • C43;
 • E31;
 • O47

Keywords

 • ICP;
 • Within-region fixity;
 • Multilateral price index;
 • GEKS
توضیحات:
ترجمه مقاله A least squares approach to imposing within-region fixity in the International Comparisons Program در 12صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

 • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
 • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
 • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
 • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
 • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: