ترجمه مقاله Investor trading behavior, investor sentiment and asset prices

ترجمه مقاله Investor trading behavior, investor sentiment and asset prices

نام مقاله:
Investor trading behavior, investor sentiment and asset prices
نام نویسندگان:
مجله:
The North American Journal of Economics and Finance Volume 34, November 2015, Pages 42–62
سال انتشار:
2015
تعداد صفحات مقاله:
20
تعداد صفحات ترجمه فارسی
40
Abstract:

Abstract

This paper examines the roles of investor trading behavior and investor sentiment on asset prices. We find that both the investor trading behavior and investor sentiment have significant effects on excess returns beyond the three factors of Fama and French (1993), and more importantly, the investor trading behavior has more significant impacts on excess returns than investor sentiment. Furthermore, the empirical results reveal that the impacts of investor trading behavior and investor sentiment on the excess returns of small stocks are greater than large stocks, which is failure to explain small stock returns in 0055, 0065 and 0070. Moreover, this paper demonstrates the term structure of investor sentiment effect and the term structure of investor trading behavior effect. Collectively, our findings support the roles of investor trading behavior and investor sentiment on the formation of excess returns.

Keywords

 • Asset prices;
 • Factor model;
 • Investor trading behavior;
 • Investor sentiment;
 • Excess returns
توضیحات:
ترجمه مقاله Investor trading behavior, investor sentiment and asset prices در 40صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

 • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
 • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
 • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
 • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
 • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: