ترجمه مقاله Do external labor market incentives motivate CEOs to adopt more aggressive corporate tax reporting preferences?

ترجمه مقاله Do external labor market incentives motivate CEOs to adopt more aggressive corporate tax reporting preferences?

نام مقاله:
Do external labor market incentives motivate CEOs to adopt more aggressive corporate tax reporting preferences?
نام نویسندگان:
مجله:
Journal of Corporate Finance Volume 36, February 2016, Pages 255–277
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
22
تعداد صفحات ترجمه فارسی
44
Abstract:

Abstract

Building on recent theory, we find strong and robust evidence that external labor market incentives motivate CEOs to adopt more aggressive tax policies in order to improve firm performance and their own labor market value. In addition, we find that the tax aggressiveness-labor market incentives relation varies in the cross-section consistently with theory. We find that the relation is attenuated in industries for which the CEO has fewer outside employment options, and we find it to be amplified in industries for which competition for CEO talent is likely greatest, and also among CEOs estimated to have greater ability. Overall, our results suggest that the market for CEOs – an incentive device external to the firm – has a meaningful impact on corporate tax policy.

Keywords

 • Industry tournament incentives;
 • Market for CEO talent;
 • Corporate taxes;
 • Tax aggressiveness

JEL classification

 • G30;
 • H25;
 • J33;
 • M41;
 • M52
توضیحات:
ترجمه مقاله Do external labor market incentives motivate CEOs to adopt more aggressive corporate tax reporting preferences? در 44صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

 • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
 • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
 • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
 • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
 • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: