ترجمه مقاله An evaluation of Altman's Z-score using cash flow ratio to predict corporate failure amid the recent financial crisis: Evidence from the UK

ترجمه مقاله An evaluation of Altman's Z-score using cash flow ratio to predict corporate failure amid the recent financial crisis: Evidence from the UK

نام مقاله:
An evaluation of Altman's Z-score using cash flow ratio to predict corporate failure amid the recent financial crisis: Evidence from the UK
نام نویسندگان:
مجله:
Journal of Corporate Finance Volume 36, February 2016, Pages 278–285
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
7
تعداد صفحات ترجمه فارسی
14
Abstract:

Abstract

This paper investigates the extension of the Z-score model in predicting the health of UK companies; using discriminant analysis, and performance ratios to test which ratios are statistically significant in predicting the health of UK companies from 2000 to 2013. The purpose of this study is to contribute towards Altman's (1968) original Z-score model by adding a new variable. We found that, cash flow when combined with the original Z-score variable is highly significant in predicting the health of UK companies. A J-UK model was developed to test the health of UK companies. When compared to the Z-score model, the predictive power of the model was 82.9%, which is consistent with Taffler's (1982) UK model. Furthermore, to test the predictive power of the model before, during and after the financial crisis period; results show that J-UK model had higher accuracy to predict the health of UK companies than the Z-score UK model. Thus, the extension of Altman's Z score model leads to better results and assists users such as researchers, managers, regulators and other practitioners to manage their risk profile more effectively.

JEL classification

 • G01;
 • G3;
 • G11;
 • G30;
 • G32;
 • G320

Keywords

 • Z-score;
 • Prediction models;
 • UK companies;
 • Cash flow ratio;
 • Corporate failure;
 • Univariate analysis
توضیحات:
ترجمه مقاله An evaluation of Altman's Z-score using cash flow ratio to predict corporate failure amid the recent financial crisis: Evidence from the UK در 14صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

 • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
 • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
 • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
 • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
 • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: