ترجمه مقاله Debt decisions in deregulated industries

ترجمه مقاله Debt decisions in deregulated industries

نام مقاله:
Debt decisions in deregulated industries
نام نویسندگان:
مجله:
Journal of Corporate Finance Volume 36, February 2016, Pages 230–254
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
24
تعداد صفحات ترجمه فارسی
48
Abstract:

Abstract

Deregulation significantly affects firms’ debt decisions. Prior to deregulation, regulated firms depend more on long-term and public debt but reduce this dependence considerably during deregulation. Cross-sectional analysis shows that the lower use of long-term and public debt results from changing firm sensitivities to determinants of debt decisions triggered by deregulation. Consistent with credit and liquidity risk theories of debt maturity, the concave relation between firm quality and debt maturity is attenuated among regulated firms. Inconsistent with these theories, the convex relation between firm quality and public debt issues exists only among regulated firms. I find limited support for other theories.

JEL classifications

 • G32;
 • G38

Keywords

 • Debt decisions;
 • Debt maturity;
 • Public and private debt issues;
 • Deregulation
توضیحات:
ترجمه مقاله Debt decisions in deregulated industries در 48صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

 • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
 • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
 • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
 • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
 • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: