ترجمه مقاله Executive compensation in business groups: Evidence from China

ترجمه مقاله Executive compensation in business groups: Evidence from China

نام مقاله:
Executive compensation in business groups: Evidence from China
نام نویسندگان:
مجله:
China Journal of Accounting Research Volume 9, Issue 1, March 2016, Pages 25–39
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
14
تعداد صفحات ترجمه فارسی
28
Abstract:

Abstract

This paper examines executive compensation in the subsidiaries of business groups in China. Analyzing a sample of China business groups (the so-called “XiZu JiTuan” in Chinese) from 2003 to 2012, we find convincing evidence of the use of Relative Performance Evaluation (RPE) in the executive compensation of the subsidiaries of business groups. Specifically, when the change in performance of one subsidiary is lower than that of the other subsidiaries, the change in its executive compensation is significantly lower. Further, when the business group is private and the level of marketization is high, the subsidiary’s executive compensation is more likely to be influenced by the performance of the other subsidiaries. This research improves our understanding of the decision mechanisms of executive compensation in business groups and enriches the literature on executive compensation and business groups.

Keywords

 • Business group;
 • Executive compensation;
 • RPE;
 • China

JEL classification

 • G32;
 • G34;
 • J31;
 • L22
توضیحات:
ترجمه مقاله Executive compensation in business groups: Evidence from China در 28صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

 • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
 • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
 • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
 • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
 • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: