ترجمه مقاله  Complementary relationship between female directors and financial literacy in deterring earnings management: The case of high-technology firms

ترجمه مقاله Complementary relationship between female directors and financial literacy in deterring earnings management: The case of high-technology firms

نام مقاله:
Complementary relationship between female directors and financial literacy in deterring earnings management: The case of high-technology firms
نام نویسندگان:
مجله:
Advances in Accounting Available online 25 July 2016
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
10
تعداد صفحات ترجمه فارسی
20
Abstract:

Abstract

We explore whether the presence of female directors on the boards of high-technology firms has an impact on the boards' monitoring and oversight of earnings management. Using difference-in-difference analyses, we utilize an exogenous change in Israel to examine the changes in, and the effects of, female director representation in constraining earnings management in a changing accounting environment that increased managers' ability to report earnings opportunistically. We find that a high representation of women on the board does not make an incremental contribution to the explanation of earnings management over and above the presence of a female director with financial literacy. However, the presence of one financially literate female director on the board does have a significant effect on restraining earnings management. Moreover, financially literate female directors are more effective than their financially literate male counterparts in deterring earnings management. Our results are robust to controlling for firm characteristics related to the selection of a woman to participate on the BOD as well as to the selection of a financially literate woman in particular. We conclude that financial literacy is complementary to female representation on the board in constraining earnings management. An important economic implication of our findings is that a regulatory move to increase the representation of women on corporate BODs should refer specifically to the inclusion of at least one woman with financial literacy on the board.

Keywords

  • Earnings management;
  • Gender;
  • Board of directors;
  • Female directors
توضیحات:
ترجمه مقاله Complementary relationship between female directors and financial literacy in deterring earnings management: The case of high-technology firms در 20صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: