ترجمه مقاله Do business groups affect corporate cash holdings? Evidence from a transition economy

ترجمه مقاله Do business groups affect corporate cash holdings? Evidence from a transition economy

نام مقاله:
Do business groups affect corporate cash holdings? Evidence from a transition economy
نام نویسندگان:
Weixing Caia, , Cheng (Colin) Zengb, , , Edward Leeb, , Neslihan Ozkan
مجله:
China Journal of Accounting Research Volume 9, Issue 1, March 2016, Pages 1–24
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
23
تعداد صفحات ترجمه فارسی
46
Abstract:

Abstract

We examine whether business groups’ influence on cash holdings depends on ownership. Group affiliation can increase firms’ agency costs or benefit firms by providing an internal capital market, especially in transition economies characterized by weak investor protection and difficult external capital acquisition. A hand-collected dataset of Chinese firms reveals that group affiliation decreases cash holdings, alleviating the free-cash-flow problem of agency costs. State ownership and control of listed firms moderate this benefit, which is more pronounced when the financial market is less liquid. Group affiliation facilitates related-party transactions, increases debt capacity and decreases investment-cash-flow sensitivity and overinvestment. In transitional economies, privately controlled firms are more likely to benefit from group affiliation than state-controlled firms propped up by the government.

JEL classification

 • G32;
 • G34;
 • G38

Keywords

 • Business groups;
 • Cash holdings;
 • China;
 • State ownership;
 • Monetary policy
توضیحات:
ترجمه مقاله Do business groups affect corporate cash holdings? Evidence from a transition economy در 46صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

 • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
 • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
 • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
 • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
 • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: