ترجمه مقاله  The influence of earnings management conducted through the use of accretive stock repurchases on audit fees

ترجمه مقاله The influence of earnings management conducted through the use of accretive stock repurchases on audit fees

نام مقاله:
The influence of earnings management conducted through the use of accretive stock repurchases on audit fees
نام نویسندگان:
David B. Bryana, , , Terry W. Mason
مجله:
Advances in Accounting Volume 34, September 2016, Pages 99–109
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
10
تعداد صفحات ترجمه فارسی
20
Abstract:

Abstract

This study investigates whether auditor perceptions of risk are affected by accretive stock repurchases, which prior research has suggested is a form of earnings management. We argue that auditors are likely to view earnings management conducted through the use of accretive stock repurchases as a signal of increased risk, leading to higher audit fees. Consistent with our hypothesis, we find evidence of a positive and significant association between the use of accretive stock repurchases as an earnings management technique and audit fees. The results suggest that audit fees are 6.0% higher when accretive stock repurchases are used to manage earnings, which corresponds to an audit fee that is approximately $107,000 higher for the average firm-year observation in our sample.

Keywords

  • Audit fees;
  • Audit risk;
  • Accretive stock repurchases;
  • Earnings management
توضیحات:
ترجمه مقاله The influence of earnings management conducted through the use of accretive stock repurchases on audit fees در 20صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: