ترجمه مقاله Female CFOs and loan contracting: Financial conservatism or gender discrimination? – An empirical test based on collateral clauses

ترجمه مقاله Female CFOs and loan contracting: Financial conservatism or gender discrimination? – An empirical test based on collateral clauses

نام مقاله:
Female CFOs and loan contracting: Financial conservatism or gender discrimination? – An empirical test based on collateral clauses
نام نویسندگان:
Xixiong Xu, , Yaoqin Li, Mengmeng Chang
مجله:
China Journal of Accounting Research Volume 9, Issue 2, June 2016, Pages 153–173
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
20
تعداد صفحات ترجمه فارسی
40
Abstract:

Abstract

Based on signaling and gender discrimination theory, we examine whether chief financial officer (CFO) gender matters to bank–firm relationships and the designing of collateral clauses in bank loan contracting, and explore the potential path of influence. Data taken from Chinese listed companies between 2009 and 2012 indicate that (1) female-CFO-led firms are less likely to obtain credit loans than male-CFO-led firms; (2) female-CFO-led borrowers are more likely to be required to provide collateral for loans than male-CFO-led borrowers; and (3) banks are more inclined to claim mortgaging collateral when lending to female-CFO-led firms and prefer to guarantee collateral when lending to male-CFO-led firms. Female-CFO-led borrowers seem to be granted more unfavorable loan terms than male-CFO-led borrowers, supporting the hypothesis that female CFOs experience credit discrimination. Further analysis reveals that regional financial development helps to alleviate lending discrimination against female CFOs. Furthermore, female CFOs in SOEs are less likely than their non-SOE counterparts to experience gender discrimination in the credit market.

JEL classification

 • G21;
 • G32;
 • J16

Keywords

 • Female CFOs;
 • Loan contracting;
 • Collateral clauses;
 • Financial conservatism;
 • Gender discrimination
توضیحات:
ترجمه مقاله Female CFOs and loan contracting: Financial conservatism or gender discrimination? – An empirical test based on collateral clauses در 40صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

 • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
 • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
 • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
 • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
 • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: