ترجمه مقاله Gender differences in compensation and earnings management: Evidence from Australian CFOs

ترجمه مقاله Gender differences in compensation and earnings management: Evidence from Australian CFOs

نام مقاله:
Gender differences in compensation and earnings management: Evidence from Australian CFOs
نام نویسندگان:
Lien Duong, , John Evans
مجله:
Pacific-Basin Finance Journal Volume 40, Part A, December 2016, Pages 17–35
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
18
تعداد صفحات ترجمه فارسی
36
Abstract:

Abstract

We investigate the impact of CFO gender on CFO compensation and earnings management in Australia. In a sample of exchange-listed firms from 2006 to 2010, we find a significant gender pay gap in CFO compensation but much of this pay gap dissipates when female CFOs are matched using a propensity scoring method. Female CFOs tend to choose less risky remuneration packages with more cash and less non-cash component, with more salary and less bonus than their male peers. In addition, female CFOs are more conservative and deliver higher reporting quality compared to male CFOs. They engage substantially less in both accruals-based and real-based earnings management than their male counterparts. The difference in behavior of earnings management and in the selected compensation structures between male and female CFOs can be possibly explained by the gender-based difference in personal risk preference.

JEL classification

 • G34;
 • J33;
 • M41

Keywords

 • Chief Financial Officers;
 • Executive compensation;
 • Gender pay gap;
 • Earnings management;
 • Risk aversion;
 • Australia
توضیحات:
ترجمه مقاله Gender differences in compensation and earnings management: Evidence from Australian CFOs در 36صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

 • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
 • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
 • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
 • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
 • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: