ترجمه مقاله  Does top executives’ US experience matter? Evidence from US-listed Chinese firms

ترجمه مقاله Does top executives’ US experience matter? Evidence from US-listed Chinese firms

نام مقاله:
Does top executives’ US experience matter? Evidence from US-listed Chinese firms
نام نویسندگان:
Jingjing Lia, , , Minghai Weia, , Bingxuan Lin
مجله:
China Journal of Accounting Research Volume 9, Issue 4, December 2016, Pages 267–282
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
15
تعداد صفحات ترجمه فارسی
30
Abstract:

Abstract

Foreign firms face enormous obstacles in attracting investors and analysts when issuing securities in the United States. We use US-listed Chinese firms as our research sample and find that firms that hire top executives (i.e., Chief Executive Officer [CEO] or Chief Financial Officer [CFO]) with work experience in the US or educational qualifications from the US attract more US institutional investors and analysts. Further, we find that CFOs’ US experience dominates the results. Corroborating our results, we further find that firms with US-experienced CFOs are more likely to hold conference calls and voluntarily issue management forecasts, which suggests that CFOs with a US background are better at communicating with US investors and analysts and acting in alignment with US norms compared with Chinese CFOs. Collectively, our results suggest that hiring a CFO with a US background could facilitate cross-listed foreign firms to lower US investors’ and analysts’ information disadvantage.

Keywords

  • US-listed Chinese firms;
  • Top executives’ US experience;
  • Analysts following;
  • Institutional holdings
توضیحات:
ترجمه مقاله Does top executives’ US experience matter? Evidence from US-listed Chinese firms در 30صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: