ترجمه مقاله  Novel delay-partitioning stabilization approach for networked control system via Wirtinger-based inequalities

ترجمه مقاله Novel delay-partitioning stabilization approach for networked control system via Wirtinger-based inequalities

نام مقاله:
Novel delay-partitioning stabilization approach for networked control system via Wirtinger-based inequalities
نام نویسندگان:
مجله:
ISA Transactions Volume 61, March 2016, Pages 75–86
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
11
تعداد صفحات ترجمه فارسی
22
Abstract:

Abstract

This paper studies the problems of stability analysis and state feedback stabilization for networked control system. By developing a novel delay-partitioning approach, the information on both the range of network-induced delay and the maximum number of consecutive data packet dropouts can be taken into full consideration. Various augmented Lyapunov–Krasovskii functionals (LKFs) with triple-integral terms are constructed for the two delay subintervals. Moreover, the Wirtinger-based inequalities in combination with an improved reciprocal convexity are utilized to estimate the derivatives of LKFs more accurately. The proposed approaches have improved the stability conditions without increasing much computational complexity. Based on the obtained stability criterion, a stabilization controller design approach is also given. Finally, four numerical examples are presented to illustrate the effectiveness and outperformance of the proposed approaches.

Keywords

  • Networked control system;
  • Delay-partitioning approach;
  • Triple-integral terms;
  • Wirtinger-based inequalities
توضیحات:
ترجمه مقاله Novel delay-partitioning stabilization approach for networked control system via Wirtinger-based inequalities در 22صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: