دانلود ترجمه مقاله آی اس آی  Violence in psychosis: Conceptualizing its causal relationship with risk factors

دانلود ترجمه مقاله آی اس آی Violence in psychosis: Conceptualizing its causal relationship with risk factors

نام مقاله:
Violence in psychosis: Conceptualizing its causal relationship with risk factors
نام نویسندگان:
Jelle Lamsma, Joke M. Harte
مجله:
Aggression and Violent Behavior ، Volume 24
سال انتشار:
2015
تعداد صفحات مقاله:
8
تعداد صفحات ترجمه فارسی
16
Abstract:

Abstract

Background

While statistically robust, the association between psychosis and violence remains causally unexplained.

Objective

To provide an overview of possible causal pathways between risk factors and violence in psychosis.

Methods

A structured narrative review of relevant studies published between 1990 and 2013, found via online databases and bibliographies. Both reviews and empirical studies were included. No restrictions were applied to language, study design, sample characteristics and measurement of psychosis and violence. Case reports and studies about self-harm were excluded. A final sample of 69 studies was used.

Findings

The lack of knowledge regarding the causal relationship between psychosis and violence is partially due to methodological aspects of research. These aspects include study design, sampling, operationalization and confounding variables. Moreover, violence is the potential outcome of several interrelated risk factors: demographics, social factors, persecutory delusions, command hallucinations, comorbid antisocial personality pathology, substance use, inadequate insight, treatment non-adherence and physiological factors. Forty-one possible causal pathways between these risk factors and violence are presented.

Conclusions

This study stimulates research by providing a theoretical framework, avenues for future investigation and methodological recommendations. Understanding violence in psychosis enhances its prevention and treatment, decreases stigma associated with psychosis and improves the patient's legal position.

توضیحات:
ترجمه مقاله آی اس آی Violence in psychosis: Conceptualizing its causal relationship with risk factors در 16صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: