ترجمه مقاله  Incremental locally linear embedding-based fault detection for satellite attitude control systems

ترجمه مقاله Incremental locally linear embedding-based fault detection for satellite attitude control systems

نام مقاله:
Incremental locally linear embedding-based fault detection for satellite attitude control systems
نام نویسندگان:
Yuehua Chenga, Bin Jiangb, , Ningyun Lub, Tao Wangb, Yan Xing
مجله:
Journal of the Franklin Institute Volume 353, Issue 1, January 2016, Pages 17–36
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
19
تعداد صفحات ترجمه فارسی
38
Abstract:

Abstract

This paper presents a novel fault detection method based on incremental locally linear embedding (I-LLE) to improve the accuracy of fault detection for a satellite with high-dimensional telemetry data. Firstly, the I-LLE algorithm is introduced, followed by an application on Satellite “TX-1” telemetry to extract the low-dimensional features, which can be used to perform fault detection with statistical indexes. A rapid semi-physical platform for satellite attitude control systems based on PC104 and AD7011-EVA is designed to perform fault simulation, because limited telemetry contains fewer fault patterns, which renders fault simulation for in-orbit satellites difficult. The I-LLE-based fault detection scheme is then employed to detect anomalies in simulation data. Simulation results presented in this paper validate the fault detection scheme.

توضیحات:
ترجمه مقاله Incremental locally linear embedding-based fault detection for satellite attitude control systems در 38صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: