ترجمه مقاله  Robust unknown input observer based fault detection for high-order multi-agent systems with disturbances

ترجمه مقاله Robust unknown input observer based fault detection for high-order multi-agent systems with disturbances

نام مقاله:
Robust unknown input observer based fault detection for high-order multi-agent systems with disturbances
نام نویسندگان:
Xiuhua Liu , Xianwen Gao, , Jian Han
مجله:
ISA Transactions Volume 61, March 2016, Pages 15–28
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
13
تعداد صفحات ترجمه فارسی
26
Abstract:

Abstract

This paper is devoted to fault detection (FD) for high-order multi-agent systems with disturbances. In order to detect the fault occurred in one agent, the unknown input observer (UIO) is constructed in its neighbor. Two cases are considered, if the perfect UI decoupling condition is satisfied, the UI does not affect the residual; if the condition is not satisfied, this paper proposes a method of partitioning the UI into two parts, such that a subset of the UI does not appear in residual dynamics, and the influence of the other UI is constrained. Simulations are given to demonstrate the effectiveness of the proposed method.

Keywords

  • High-order multi-agent systems;
  • Fault detection;
  • Robust UIO;
  • Regional pole constraints
توضیحات:
ترجمه مقاله Robust unknown input observer based fault detection for high-order multi-agent systems with disturbances در 26صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: