ترجمه مقاله  Noise tolerance leader-following of high-order nonlinear dynamical multi-agent systems with switching topology and communication delay

ترجمه مقاله Noise tolerance leader-following of high-order nonlinear dynamical multi-agent systems with switching topology and communication delay

نام مقاله:
Noise tolerance leader-following of high-order nonlinear dynamical multi-agent systems with switching topology and communication delay
نام نویسندگان:
Ping Hea, , Yangmin Lia, , , Ju H. Park
مجله:
Journal of the Franklin Institute Volume 353, Issue 1, January 2016, Pages 108–143
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
35
تعداد صفحات ترجمه فارسی
70
Abstract:

Abstract

This paper investigates the leader-following tracking consensus problem for high-order nonlinear dynamical multi-agent systems with switching topology and communication delay under noisy environments. In order to reflect a more realistic situation, we introduce a general multi-agent systems model and also further investigate its robust consensus under noisy environments, the topology of the network is assumed to be in a finite set of arbitrarily stochastic switching, the communication delay is also considered in the tracking control protocols. The mean square consensus sufficient conditions of multi-agent systems are explored via the common stochastic Lyapunov functional stability theory, in other words, can be solved by linear matrix inequality schemes. The mean square consensus condition is derived to provide a rigorous condition for leader-following of high-order nonlinear dynamical multi-agent systems with considerable scale. In particular, we prove that the proposed algorithm is robust against the bounded communication delay in noisy environments. On the other hand, when it involves many multi-agent systems, a more conservative but effective consensus protocol is also raised. The consensus protocols only require low-dimensional matrices, which are independent of the network size. In addition, the consensus criteria of two cases without communication delay or noisy environment are also proposed. A simple optimization program is also developed to determine the maximum allowable communication delay. Finally, in order to demonstrate the effectiveness and feasibility of the consensus protocol obtained in this paper, the numerical examples are given.

توضیحات:
ترجمه مقاله Noise tolerance leader-following of high-order nonlinear dynamical multi-agent systems with switching topology and communication delay در 70صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: