ترجمه مقاله  Decentralized PI tracking control for non-Gaussian large-scale interconnected distribution systems

ترجمه مقاله Decentralized PI tracking control for non-Gaussian large-scale interconnected distribution systems

نام مقاله:
Decentralized PI tracking control for non-Gaussian large-scale interconnected distribution systems
نام نویسندگان:
Yang Yia, b, , Wei Xing Zheng
مجله:
Journal of the Franklin Institute Volume 353, Issue 1, January 2016, Pages 235–255
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
20
تعداد صفحات ترجمه فارسی
40
Abstract:

Abstract

This paper addresses a novel constrained decentralized shaping control problem for a class of nonlinear large-scale interconnected distribution systems. Such systems are generated by multiple output conditional probability density functions (PDFs) and exist in multi-channel non-Gaussian stochastic processes. Following a decoupled B-spline approximation to the output conditional PDFs, the large-scale interconnected weight systems are introduced to characterize the correlation in different weight vectors and further to describe the dynamic relation between the control input and weight vectors. The decentralized PI controller with delay dependent analysis is designed to ensure the system stability and convergence of the dynamic tracking error to zero. Moreover, the L2−LL2−L∞ norm from the disturbance to the controlled output is reduced to a prescribed level and the state constraint requirement can also be guaranteed. The effectiveness of the developed algorithm is verified by simulations of paper making process.

توضیحات:
ترجمه مقاله Decentralized PI tracking control for non-Gaussian large-scale interconnected distribution systems در 40صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: