دانلود ترجمه مقاله Proactive versus reactive apparel brands in sustainability: Influences on brand loyalty (رویکرد فعال یا واکنشی برندهای پوشاک در مسائل پایداری: تاثیرات آنها بر وفاداری به برند)

دانلود ترجمه مقاله Proactive versus reactive apparel brands in sustainability: Influences on brand loyalty (رویکرد فعال یا واکنشی برندهای پوشاک در مسائل پایداری: تاثیرات آنها بر وفاداری به برند)

نام مقاله:
Proactive versus reactive apparel brands in sustainability: Influences on brand loyalty
نام نویسندگان:
Hyejune Park, Youn-Kyung Kim
مجله:
Journal of Retailing and Consumer Services ، Volume 29
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
8
تعداد صفحات ترجمه فارسی
17
Abstract:

Abstract

Building on the literature in brand loyalty and sustainable consumption of apparel, this study compares the loyalty formation mechanism between sustainable fashion and fast fashion brands. A series of hypotheses proposing the difference in the loyalty formation between the two types of apparel brands were developed. A structural equation modeling tested the research model with a sample of 556 U.S. respondents. Although somewhat inconsistent, the results suggest that consumers form brand loyalty toward sustainable versus fast fashion in a different manner. Implications for marketers as well as directions for future research are discussed.

Keywords

  • Sustainability; 
  • Sustainable fashion; 
  • Fast fashion; 
  • Brand loyalty; 
  • Brand trust; 
  • Brand affect
توضیحات:

ترجمه مقاله Proactive versus reactive apparel brands in sustainability: Influences on brand loyalty در 17صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.

رویکرد فعال یا واکنشی برندهای پوشاک در مسائل پایداری: تاثیرات آنها بر وفاداری به برند

چکیده:

با ارائه ادبیات پژوهشی در حیطه وفاداری به برند و الگوی مصرف پایدار پوشاک، این مطالعه مکانیزم شکل گیری وفاداری به برند را بین برندهای مد پایدار و برندهای مد تفننی را مورد مقایسه قرار می دهد. مجموعه ای از فرضیات تفاوتهایی در شکل گیری وفاداری بین دو نوع برند پوشاک را مطرح می کند. مدل معادلات ساختاری، الگوی پژوهشی را با استفاده از نمونه ای مرکب از 556 پاسخ دهنده آمریکایی مورد آزمون قرار داد. اگرچه نتایج تا حدودی ناهماهنگ بود. با اینحال نتایج به دست آمده بیان می کنند که مصرف کنندگان وفاداری نسبت به برند های پایدار را به روشی متفاوت از برندهای تفننی ایجاد می کنند. تلویحات پژوهش برای بازاریابان و همچنین جهت گیری پژوهشهای آینده مورد بحث قرار گرفته است

کلیدواژه ها:

پاداری، مد پایدار، مد تفننی، وفاداری به برند، اعتماد به برند، عاطفه برند

1-مقدمه:

پایداری به عنصر جدایی ناپذیر کسب و کارهای موفق دهه های اخیر تبدیل شده است. در پاسخ به مشکلات محیطی و اجتماعی که ناشی از فعالیتهای تجاری است، بسیاری از شرکتها انواع راهبردهای پایداری، که طیفی از بازاریابی سبز تا برنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی(CSR) را شامل می شود، به کار گرفته اند.  

 

2-مرور ادبیات و طرح فرضیه های پژوهشی

2.1. مدل هسته ای وفاداری به برند

وفاداری به برند به عنوان تعهد عمیق سپرده شده جهت خرید دوباره(repatronize) یک خدمت/محصول ترجیحی نگریسته می شود(اولیور، 1999). پژوهشگران دریافتند که ارزش ادراک شده یکی از پیش بینی کنندگان عمده وفاداری به برند است(بالتون و دریو، 1991).

 

2.1.2. اعتماد به برند

اعتماد به برند، تمایل مشتری به "اتکا بر قابلیت برند در انجام کارکرد ادعا شده خود" است.(چاودهوری و هولبروک، 2001) و به عنوان پیش بینی کننده اصلی وفاداری به برند شناخته شده است(هاریس و گودی، 2004؛ پان و همکاران، 2012؛ اسوینی و اسوایت، 2008). 

 

2.1.3. عاطفه برند

بعنوان یک مولفه عاطفی در تعهد ارتباط، عاطفه برند، به صورت "قابلیت بالقوه برند در برانگیختن پاسخ هیجانی مثبت در مصرف کننده معمولی در نتیجه استفاده او از محصولات است(چاودهوری و هولبروک، 2001، صفحه 82). 

 

2.2.1: برندهای مد پایدار شاخص برندهای فعال

بر اساس این ایده که پایداری سه بعد شامل محیط زیست بومی، اقتصاد، و برابری اجتماعی[1] را در بر می گیرد(الکینتون، 1998)، برندهای مد پایدار به عنوان آن دسته از برندهای پوشاک شناخته می شوند که در سه لایه بنیادین[2] عمل می کنند، یعنی فعالیت تجاری بر حسب معیارهای محیطی، مالی و اجتماعی سنجیده می شود.

2.2.2 برندهای مد تفننی شاخص برندهای واکنشی

برندهای مد تفننی توسط راهبردهای تجاری منحصر به فرد آنها به بهترین شکل تبیین می شود که محصولات رایج و ارزان را تحت سیستم پاسخ سریع با منابع محدود[1]  تولید می کنند(بارنیز و لیگنوود، 2006). در هر حال، مد تفننی ذاتا ناپایدار نگریسته می شود، چرا که به مصرف بی رویه، یکبار مصرف بودن[2]  و کیفیت پایین محصول منجر می شود.

 

2.3.متغیرهای واسطه گر بین وفاداری و ارزش برند: اعتماد و عاطفه

ماهیت متفاوت برندهای مد پایدار و برندهای مد تفننی، به ویژه با توجه به سبک این رویکردها به پایداری، روش ارزش ادراک شده این دو برند را تحت تاثیر قرار می دهد که به نوبه خود بر دو عامل تعیین کننده وفاداری به برند اثر می گذارد. 

2.3.1. برندهای مد پایدار به عنوان برندهای با قابلیت اعتماد بیشتر

2.3.2. برندهای مد تفننی شاخص برندهای عاطفی تر

2.4. اثر تعدیل کننده ویژگیهای مصرف کننده

2.4.1. شناخت مصرف کننده از پایداری صنعت پوشاک

2.4.2. آگاهی نسبت به مد

3-روش

3.1. ابزارهای سنجشی

مقیاسهای سنجشی از مطالعات قبلی گرفته و تطبیق داده شده اند. همه آیتمهای مطالعه فعلی در فهرست جدول 2 ارائه شده اند. آیتمها با استفاده از مقیاس لیکرت 5 درجه ای (1، کاملا مخالف، 5 کاملا موافق) سنجیده شده اند. در نهایت، اطلاعات جمعیت شناختی با توجه به سن، جنسیت، آموزش، قومیت و درآمد خواسته شد.

3.2.انتخاب برند

3.3. روش کار و شرکت کنندگان

4.نتایج

4.1. ارزیابی مدل سنجش

4.2. آزمون فرضیه

بر اساس مدل سنجشی اعتباریافته، مدلسازی معادلات ساختاری(SEM) رابطه علی میان سازه های نهفته را مورد آزمون قرار می دهد. 

5. بحث و رهنمودها

هدف این مطالعه ارزیابی مکانیزم شکل گیری وفاداری در دو نوع از برندهای صنعت پوشاک بود: آن دسته از برندهایی که در برابر مسائل پایداری فعال هستند و آن دسته ای که واکنشی هستند. 

6-محدودیتها و پژوهشهای آینده

 

 

 

 


قیمت مقاله لاتین: رایگان  
قیمت ترجمه فارسی مقاله: 35,000  تومان

فرم سفارش و خرید

نام و نام خانوادگی:
شماره همراه:
 
آدرس ایمیل:
توضیحات:
اعداد زیر را وارد کنید.

نکات قابل توجه

  • به محض انجام پرداخت موفق، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد، ضمن اینکه همزمان، لینک دانلود فایل به طور خودکار به ایمیل شما ارسال می شود. که لازم است برای این امکان، آدرس ایمیل را در محل مربوطه به طور صحیحی وارد نمایید.
  • کیفیت تمامی فایلها تضمین شده است و در صورت وجود نواقص در فایلها ایرادات مورد نظر قابل اصلاح است. توضیحات و مشخصات فایلهایی ذکر شده است.
  • پرداختها از طریق درگاه واسط پارس پال و در محیطی کاملا ایمن انجام می شود و امکان پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب مقدور می باشد
  • پاسخگویی به سوالات و ابهامات شما در سریعترین زمان ممکن انجام می شود.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: