دانلود ترجمه مقاله آی اس آی  A systematic literature review of “rape victims” versus “rape survivors”: Implications for theory, research, and practice

دانلود ترجمه مقاله آی اس آی A systematic literature review of “rape victims” versus “rape survivors”: Implications for theory, research, and practice

نام مقاله:
A systematic literature review of “rape victims” versus “rape survivors”: Implications for theory, research, and practice
نام نویسندگان:
Jericho M. Hockett, Donald A. Saucier
مجله:
Aggression and Violent Behavior ، Volume 25
سال انتشار:
2015
تعداد صفحات مقاله:
15
تعداد صفحات ترجمه فارسی
30
Abstract:

Abstract

When describing women who have been raped, does how they are framed—e.g., as “rape victims” versus as “rape survivors”—matter? Based on critical feminist (e.g., Lugones, 2003) and social psychological (e.g., Pratto, Sidanius, Stallworth, & Malle, 1994; Jost, Banaji, & Nosek, 2004) theories of power, we systematically reviewed past research on individuals' rape-related attitudes, beliefs, perceptions, behaviors, and experiences, and concluded that such framing does matter. We compared the literature framing rape targets normatively (i.e., as victims) to the literature framing them non-normatively (e.g., as survivors, more individualistically). Comparison suggested their differences in framing are generally associated with differences in conceptualizations of women who have been raped (i.e., more stereotypic and limited versus more realistic and multidimensional) and in emphases on oppression versus resistance and empowerment, especially in terms of the outcomes found for women who have been raped (i.e., more negative outcomes versus more balanced outcomes). After providing evidence for these conclusions, we addressed limitations of our review and discussed its theoretical and practical implications. Finally, we concluded with three specific recommendations for researchers addressing rape-related psychology: conduct more experience-based research, develop tools to assess rape-supportive and rape-resistant psychology, and base such research clearly in theory.

توضیحات:
ترجمه مقاله آی اس آی A systematic literature review of “rape victims” versus “rape survivors”: Implications for theory, research, and practice در 30صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: