دانلود ترجمه مقاله آی اس آی  A quantitative review of the postmortem evidence for decreased cortical N-methyl-d-aspartate receptor expression levels in schizophrenia: How can we link molecular abnormalities to mismatch negativity deficits?

دانلود ترجمه مقاله آی اس آی A quantitative review of the postmortem evidence for decreased cortical N-methyl-d-aspartate receptor expression levels in schizophrenia: How can we link molecular abnormalities to mismatch negativity deficits?

نام مقاله:
A quantitative review of the postmortem evidence for decreased cortical N-methyl-d-aspartate receptor expression levels in schizophrenia: How can we link molecular abnormalities to mismatch negativity deficits?
نام نویسندگان:
Vibeke S. Catts, Yan Ling Lai, Cyndi Shannon Weickert, Thomas W. Weickert, Stanley V. Catts
مجله:
Biological Psychology ، Volume 117
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
11
تعداد صفحات ترجمه فارسی
22
Abstract:

Evidence suggests that anomalous mismatch negativity (MMN) in schizophrenia is related to glutamatergic abnormalities, possibly involving N-methyl-d-aspartate (NMDA) receptors. Decreased cortical expressions of NMDA receptor subunits have been observed in schizophrenia, though not consistently. To aid with integration and interpretation of previous work, we performed a meta-analysis of effect sizes of mRNA or protein levels of the obligatory NR1 subunit in prefrontal cortex from people with schizophrenia. In schizophrenia compared to unaffected controls the pooled effect size was −0.64 (95% confidence interval: −1.08 to −0.20) for NR1 mRNA reduction and −0.44 (95% confidence interval: −0.80 to −0.07) for NR1 protein reduction. These results represent the first step to a deeper understanding of the region-specific, cell-specific, and stage-specific NMDA receptor hypofunction in schizophrenia, which could be linked to mismatch negativity deficits via transgenic and pharmacological animal models.

توضیحات:
ترجمه مقاله آی اس آی A quantitative review of the postmortem evidence for decreased cortical N-methyl-d-aspartate receptor expression levels in schizophrenia: How can we link molecular abnormalities to mismatch negativity deficits? در 22صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: