دانلود ترجمه مقاله آی اس آی  Mindfulness-Oriented Recovery Enhancement versus CBT for co-occurring substance dependence, traumatic stress, and psychiatric disorders: Proximal outcomes from a pragmatic randomized trial

دانلود ترجمه مقاله آی اس آی Mindfulness-Oriented Recovery Enhancement versus CBT for co-occurring substance dependence, traumatic stress, and psychiatric disorders: Proximal outcomes from a pragmatic randomized trial

نام مقاله:
Mindfulness-Oriented Recovery Enhancement versus CBT for co-occurring substance dependence, traumatic stress, and psychiatric disorders: Proximal outcomes from a pragmatic randomized trial
نام نویسندگان:
Eric L. Garland, Amelia Roberts-Lewis, Christine D. Tronnier, Rebecca Graves, Karen Kelley
مجله:
Behaviour Research and Therapy ، Volume 77
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
10
تعداد صفحات ترجمه فارسی
20
Abstract:

In many clinical settings, there is a high comorbidity between substance use disorders, psychiatric disorders, and traumatic stress. Novel therapies are needed to address these co-occurring issues efficiently. The aim of the present study was to conduct a pragmatic randomized controlled trial comparing Mindfulness-Oriented Recovery Enhancement (MORE) to group Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) and treatment-as-usual (TAU) for previously homeless men residing in a therapeutic community. Men with co-occurring substance use and psychiatric disorders, as well as extensive trauma histories, were randomly assigned to 10 weeks of group treatment with MORE (n = 64), CBT (n = 64), or TAU (n = 52). Study findings indicated that from pre-to post-treatment MORE was associated with modest yet significantly greater improvements in substance craving, post-traumatic stress, and negative affect than CBT, and greater improvements in post-traumatic stress and positive affect than TAU. A significant indirect effect of MORE on decreasing craving and post-traumatic stress by increasing dispositional mindfulness was observed, suggesting that MORE may target these issues via enhancing mindful awareness in everyday life. This pragmatic trial represents the first head-to-head comparison of MORE against an empirically-supported treatment for co-occurring disorders. Results suggest that MORE, as an integrative therapy designed to bolster self-regulatory capacity, may hold promise as a treatment for intersecting clinical conditions.

توضیحات:
ترجمه مقاله آی اس آی Mindfulness-Oriented Recovery Enhancement versus CBT for co-occurring substance dependence, traumatic stress, and psychiatric disorders: Proximal outcomes from a pragmatic randomized trial در 20صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: