دانلود ترجمه مقاله آی اس آی  Development and randomized trial evaluation of a novel computer-delivered anxiety sensitivity intervention

دانلود ترجمه مقاله آی اس آی Development and randomized trial evaluation of a novel computer-delivered anxiety sensitivity intervention

نام مقاله:
Development and randomized trial evaluation of a novel computer-delivered anxiety sensitivity intervention
نام نویسندگان:
Daniel W. Capron, Norman B. Schmidt
مجله:
Behaviour Research and Therapy ، Volume 81
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
9
تعداد صفحات ترجمه فارسی
18
Abstract:

Objective

Anxiety disorders contribute substantially to the overall public health burden of psychopathology. Anxiety sensitivity (AS), a fear of anxiety related sensations, is one of the few known malleable risk factors for anxiety pathology. Previous AS reduction treatments have utilized highly trained clinicians. A completely-computerized AS treatment would reduce costs and increase dissemination possibilities. Cognitive bias modification for interpretation biases (CBM-I) interventions have shown clinically significant reductions in anxiety symptoms. Another emerging literature focused on learning has shown context-shifting tasks can greatly increase learning without adding logistical burden to an intervention. The current study evaluated a CBM-I for AS that utilized a context-shifting task to deliver twice the treatment dose of extant interventions.

Design

Single-site randomized controlled trial. Participants completed an intervention appointment, as well as one-week and one-month follow-up assessments.

Participants

Individuals with elevated levels of AS.

Intervention

Single-session computer-delivered CBM-I for AS.

Results

Results indicate that the CBM-I for AS was successful in reducing overall AS (62% post-intervention) and these reductions were maintained through one-month post-intervention (64%). Results also revealed that individuals in the active condition reported significantly less incidents of panic responding to a physiological straw-breathing challenge and that change in interpretation bias significantly mediated the relationship between treatment condition and post-treatment AS reductions.

Conclusions

Taken together, the results show that the current CBM-I intervention was strong in terms of immediate and one-month AS reductions. Given its brevity, low cost, low stigma and portability, this intervention could have substantial impact on reducing the burden of anxiety disorders.

Citing articles (0)

  •  
  •  Not entitled to full text
Articles 1 - 7
توضیحات:
ترجمه مقاله آی اس آی Development and randomized trial evaluation of a novel computer-delivered anxiety sensitivity intervention در 18صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: