دانلود ترجمه مقاله آی اس آی  Self-esteem treatment in anxiety: A randomized controlled crossover trial of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) versus Competitive Memory Training (COMET) in patients with anxiety disorders

دانلود ترجمه مقاله آی اس آی Self-esteem treatment in anxiety: A randomized controlled crossover trial of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) versus Competitive Memory Training (COMET) in patients with anxiety disorders

نام مقاله:
Self-esteem treatment in anxiety: A randomized controlled crossover trial of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) versus Competitive Memory Training (COMET) in patients with anxiety disorders
نام نویسندگان:
A.B.P. Staring, D.P.G. van den Berg, D.C. Cath, M. Schoorl, I.M. Engelhard, C.W. Korrelboom
مجله:
Behaviour Research and Therapy ، Volume 82
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
10
تعداد صفحات ترجمه فارسی
20
Abstract:

Background and purpose

Little is known about treating low self-esteem in anxiety disorders. This study evaluated two treatments targeting different mechanisms: (1) Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), which aims to desensitize negative memory representations that are proposed to maintain low self-esteem; and (2) Competitive Memory Training (COMET), which aims to activate positive representations for enhancing self-esteem.

Methods

A Randomized Controlled Trial (RCT) was used with a crossover design. Group 1 received six sessions EMDR first and then six sessions COMET; group 2 vice versa. Assessments were made at baseline (T0), end of first treatment (T1), and end of second treatment (T2). Main outcome was self-esteem. We included 47 patients and performed Linear Mixed Models.

Results

COMET showed more improvements in self-esteem than EMDR: effect-sizes 1.25 versus 0.46 post-treatment. Unexpectedly, when EMDR was given first, subsequent effects of COMET were significantly reduced in comparison to COMET as the first intervention. For EMDR, sequence made no difference. Reductions in anxiety and depression were mediated by better self-esteem.

Conclusions

COMET was associated with significantly greater improvements in self-esteem than EMDR in patients with anxiety disorders. EMDR treatment reduced the effectiveness of subsequent COMET. Improved self-esteem mediated reductions in anxiety and depression symptoms.

توضیحات:
ترجمه مقاله آی اس آی Self-esteem treatment in anxiety: A randomized controlled crossover trial of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) versus Competitive Memory Training (COMET) in patients with anxiety disorders در 20صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: