دانلود ترجمه مقاله آی اس آی  Cognitive Behavioral Therapy for Early Adolescents With Autism Spectrum Disorders and Clinical Anxiety: A Randomized, Controlled Trial

دانلود ترجمه مقاله آی اس آی Cognitive Behavioral Therapy for Early Adolescents With Autism Spectrum Disorders and Clinical Anxiety: A Randomized, Controlled Trial

نام مقاله:
Cognitive Behavioral Therapy for Early Adolescents With Autism Spectrum Disorders and Clinical Anxiety: A Randomized, Controlled Trial
نام نویسندگان:
Jeffrey J. Wood, Jill Ehrenreich-May, Michael Alessandri, Cori Fujii, Patricia Renno, Elizabeth Laugeson, John C. Piacentini, Alessandro S. De Nadai, Elysse Arnold, Adam B. Lewin, Tanya K. Murphy, Eric A. Storch
مجله:
Behavior Therapy ، Volume 46
سال انتشار:
2015
تعداد صفحات مقاله:
13
تعداد صفحات ترجمه فارسی
26
Abstract:

Clinically elevated anxiety is a common, impairing feature of autism spectrum disorders (ASD). A modular CBT program designed for preteens with ASD, Behavioral Interventions for Anxiety in Children with Autism (BIACA; Wood et al., 2009) was enhanced and modified to address the developmental needs of early adolescents with ASD and clinical anxiety. Thirty-three adolescents (11–15 years old) were randomly assigned to 16 sessions of CBT or an equivalent waitlist period. The CBT model emphasized exposure, challenging irrational beliefs, and behavioral supports provided by caregivers, as well as numerous ASD-specific treatment elements. Independent evaluators, parents, and adolescents rated symptom severity at baseline and posttreatment/postwaitlist. In intent-to-treat analyses, the CBT group outperformed the waitlist group on independent evaluators’ ratings of anxiety severity on the Pediatric Anxiety Rating Scale (PARS) and 79% of the CBT group met Clinical Global Impressions–Improvement scale criteria for positive treatment response at posttreatment, as compared to only 28.6% of the waitlist group. Group differences were not found for diagnostic remission or questionnaire measures of anxiety. However, parent-report data indicated that there was a positive treatment effect of CBT on autism symptom severity. The CBT manual under investigation, enhanced for early adolescents with ASD, yielded meaningful treatment effects on the primary outcome measure (PARS), although additional developmental modifications to the manual are likely warranted. Future studies examining this protocol relative to an active control are needed.

توضیحات:
ترجمه مقاله آی اس آی Cognitive Behavioral Therapy for Early Adolescents With Autism Spectrum Disorders and Clinical Anxiety: A Randomized, Controlled Trial در 26صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: