دانلود ترجمه مقاله آی اس آی  Preliminary Effects of Progressive Muscle Relaxation on Cigarette Craving and Withdrawal Symptoms in Experienced Smokers in Acute Cigarette Abstinence: A Randomized Controlled Trial

دانلود ترجمه مقاله آی اس آی Preliminary Effects of Progressive Muscle Relaxation on Cigarette Craving and Withdrawal Symptoms in Experienced Smokers in Acute Cigarette Abstinence: A Randomized Controlled Trial

نام مقاله:
Preliminary Effects of Progressive Muscle Relaxation on Cigarette Craving and Withdrawal Symptoms in Experienced Smokers in Acute Cigarette Abstinence: A Randomized Controlled Trial
نام نویسندگان:
Thatsanee Limsanon, Rasmon Kalayasiri
مجله:
Behavior Therapy ، Volume 46
سال انتشار:
2015
تعداد صفحات مقاله:
11
تعداد صفحات ترجمه فارسی
22
Abstract:

Background

Cigarette craving usually occurs in conjunction with unpleasant feelings, including stress, as part of a withdrawal syndrome. Progressive muscle relaxation (PMR), a behavioral technique used to reduce stress by concentrating on achieving muscle relaxation, may reduce levels of cigarette craving and other substance-related negative feelings and withdrawal symptoms.

Methods

Demographic and cigarette use data were collected from 32 experienced smokers at the King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok, Thailand using the Semi-Structured Assessment for Drug Dependence and Alcoholism. Participants were asked to refrain from smoking for at least 3 hours before the visit (acute abstinence) and were randomly allocated to a 1-session PMR group (n = 16) or a control activity group (e.g., reading newspaper, n = 16). The intervention group was instructed to practice PMR individually in a quiet, private, air-conditioned room for about 20 minutes. Craving, other substance-related feelings, and autonomic nervous responses (e.g., blood pressure and pulse rate) were assessed immediately before and after the 1-session intervention.

Results

There were no differences in demographics, cigarette use/dependence, and baseline craving characteristics between the PMR and control groups. However, the control group had higher levels of high and paranoia feeling, and pulse rate than the PMR group at baseline. After practicing PMR, but not after a control activity, smokers undergoing acute abstinence had significantly lower levels of cigarette craving, withdrawal symptoms, and systolic blood pressure than at baseline. After controlling for baseline differences, abstaining smokers using PMR had lower levels of cigarette craving, withdrawal symptoms, and systolic blood pressure than smokers who undertook a control activity.

Conclusions

PMR significantly reduces cigarette craving, withdrawal symptoms, and blood pressure in smokers undergoing acute abstinence. PMR may be used as an adjunct to cigarette dependency treatments.

توضیحات:
ترجمه مقاله آی اس آی Preliminary Effects of Progressive Muscle Relaxation on Cigarette Craving and Withdrawal Symptoms in Experienced Smokers in Acute Cigarette Abstinence: A Randomized Controlled Trial در 22صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: