دانلود ترجمه مقاله آی اس آی  Parenting Skills and Parent Readiness for Treatment Are Associated With Child Disruptive Behavior and Parent Participation in Treatment

دانلود ترجمه مقاله آی اس آی Parenting Skills and Parent Readiness for Treatment Are Associated With Child Disruptive Behavior and Parent Participation in Treatment

نام مقاله:
Parenting Skills and Parent Readiness for Treatment Are Associated With Child Disruptive Behavior and Parent Participation in Treatment
نام نویسندگان:
Brendan F. Andrade, Dillon T. Browne, Alex R. Naber
مجله:
Behavior Therapy ، Volume 46
سال انتشار:
2015
تعداد صفحات مقاله:
14
تعداد صفحات ترجمه فارسی
28
Abstract:

Objective

Parent management training programs for parents of children with disruptive behaviors are efficacious treatments; however, in order to maximize efficiency it is necessary to develop approaches to understand which parents are most likely to participate in treatment. Accordingly, the present study used a person-centered methodology to determine clinically relevant parenting profiles that capture the breadth of parents’ readiness to engage in parenting treatment, and their self-reported parenting skills. Further, identified profiles were compared on the severity of children’s behavior problems and used to predict participation in parent management training.

Method

One hundred and forty-three parents completed assessments at an urban children’s mental health clinic. Parents were given measures to assess personal readiness to participate in parenting treatment, parenting skills, and child behavior. A subset of these parents participated in parent management training.

Results

Three profiles emerged that differed in parents’ treatment readiness and level of skills. Forty-one percent of parents were classified as “ready.” They showed relatively higher rates of inconsistent discipline, but also somewhat higher levels of positive parenting. Thirty-nine percent of parents were classified as “less in need.” These parents reported relatively less inconsistent discipline and poor supervision skills and greater positive parenting. Finally, approximately 20% of parents were classified as “almost ready.” They showed high levels of inconsistent discipline and poor supervision skills, and low levels of positive parenting. Almost ready and ready parents reported the most problems with their children’s behavior. Further, parents classified as less in need participated in the fewest treatment sessions.

Conclusions

Consideration of parent readiness and skills, in addition to symptom severity, may inform clinical decision making and screening procedures.

توضیحات:
ترجمه مقاله آی اس آی Parenting Skills and Parent Readiness for Treatment Are Associated With Child Disruptive Behavior and Parent Participation in Treatment در 28صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: