دانلود ترجمه مقاله آی اس آی  Overgeneralized Beliefs, Accommodation, and Treatment Outcome in Youth Receiving Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy for Childhood Trauma

دانلود ترجمه مقاله آی اس آی Overgeneralized Beliefs, Accommodation, and Treatment Outcome in Youth Receiving Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy for Childhood Trauma

نام مقاله:
Overgeneralized Beliefs, Accommodation, and Treatment Outcome in Youth Receiving Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy for Childhood Trauma
نام نویسندگان:
C. Beth Ready, Adele M. Hayes, Carly W. Yasinski, Charles Webb, Robert Gallop, Esther Deblinger, Jean-Philippe Laurenceau
مجله:
Behavior Therapy ، Volume 46
سال انتشار:
2015
تعداد صفحات مقاله:
18
تعداد صفحات ترجمه فارسی
36
Abstract:

Inhibition of fear generalization with new learning is an important process in treatments for anxiety disorders. Generalization of maladaptive cognitions related to traumatic experiences (overgeneralized beliefs) have been demonstrated to be associated with posttraumatic stress disorder (PTSD) in adult populations, whereas more balanced, accommodated beliefs are associated with symptom improvement. It is not yet clear whether (a) overgeneralization and accommodation are associated with PTSD treatment outcome in youth, or (b whether accommodated beliefs can interact with or inhibit cognitive overgeneralization, as has been demonstrated in research on behavior-based fear generalization. The current study examined the relationships between overgeneralized and accommodated beliefs, child age, and symptom reduction in a sample of 81 youth (age 7–17 years), who received Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy. Overgeneralized and accommodated beliefs expressed during the exposure phase of treatment were coded in audio-recorded therapy sessions. Overgeneralization predicted (a) higher internalizing symptom scores at posttreatment, particularly for younger children, and less improvement over treatment, and (b) higher externalizing scores at 1-year follow-up and steeper symptom increases over this period. In contrast, accommodation was associated with (a) lower posttreatment internalizing symptoms and greater improvement over treatment, and (b) lower externalizing scores at 1-year follow-up, particularly for younger children. High levels of accommodation moderated the relationship between overgeneralization and worse symptom outcomes, except when predicting the slope of internalizing scores over treatment, and age did not moderate these effects. There were no significant predictors of child-reported PTSD-specific symptoms, although PTSD symptoms did decrease significantly over the course of treatment and maintain 1 year after treatment.

توضیحات:
ترجمه مقاله آی اس آی Overgeneralized Beliefs, Accommodation, and Treatment Outcome in Youth Receiving Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy for Childhood Trauma در 36صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: