دانلود ترجمه مقاله آی اس آی  Conditioned Fear Acquisition and Generalization in Generalized Anxiety Disorder

دانلود ترجمه مقاله آی اس آی Conditioned Fear Acquisition and Generalization in Generalized Anxiety Disorder

نام مقاله:
Conditioned Fear Acquisition and Generalization in Generalized Anxiety Disorder
نام نویسندگان:
Daniella Tinoco-González, Miquel Angel Fullana, David Torrents-Rodas, Albert Bonillo, Bram Vervliet, María Jesús Blasco, Magí Farré, Rafael Torrubia
مجله:
Behavior Therapy ، Volume 46
سال انتشار:
2015
تعداد صفحات مقاله:
13
تعداد صفحات ترجمه فارسی
26
Abstract:

Abnormal fear conditioning processes (including fear acquisition and conditioned fear-generalization) have been implicated in the pathogenesis of anxiety disorders. Previous research has shown that individuals with panic disorder present enhanced conditioned fear-generalization in comparison to healthy controls. Enhanced conditioned fear-generalization could also characterize generalized anxiety disorder (GAD), but research so far is inconclusive. An important confounding factor in previous research is comorbidity. The present study examined conditioned fear-acquisition and fear-generalization in 28 patients with GAD and 30 healthy controls using a recently developed fear acquisition and generalization paradigm assessing fear-potentiated startle and online expectancies of the unconditioned stimulus. Analyses focused on GAD patients without comorbidity but included also patients with comorbid anxiety disorders. Patients and controls did not differ as regards fear acquisition. However, contrary to our hypothesis, both groups did not differ either in most indexes of conditioned fear-generalization. Moreover, dimensional measures of GAD symptoms were not correlated with conditioned fear-generalization indexes. Comorbidity did not have a significant impact on the results. Our data suggest that conditioned fear-generalization is not enhanced in GAD. Results are discussed with special attention to the possible effects of comorbidity on fear learning abnormalities.

توضیحات:
ترجمه مقاله آی اس آی Conditioned Fear Acquisition and Generalization in Generalized Anxiety Disorder در 26صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: