دانلود ترجمه مقاله آی اس آی  Internet-Based Exposure and Behavioral Activation for Complicated Grief and Rumination: A Randomized Controlled Trial

دانلود ترجمه مقاله آی اس آی Internet-Based Exposure and Behavioral Activation for Complicated Grief and Rumination: A Randomized Controlled Trial

نام مقاله:
Internet-Based Exposure and Behavioral Activation for Complicated Grief and Rumination: A Randomized Controlled Trial
نام نویسندگان:
Maarten C. Eisma, Paul A. Boelen, Jan van den Bout, Wolfgang Stroebe, Henk A.W. Schut, Jaap Lancee, Margaret S. Stroebe
مجله:
Behavior Therapy ، Volume 46
سال انتشار:
2015
تعداد صفحات مقاله:
20
تعداد صفحات ترجمه فارسی
40
Abstract:

This study examined the effectiveness and feasibility of therapist-guided Internet-delivered exposure (EX) and behavioral activation (BA) for complicated grief and rumination. Forty-seven bereaved individuals with elevated levels of complicated grief and grief rumination were randomly assigned to three conditions: EX (N = 18), BA (N = 17), or a waiting-list (N = 12). Treatment groups received 6 homework assignments over 6 to 8 weeks. Intention-to-treat analyses showed that EX reduced complicated grief, posttraumatic stress, depression, grief rumination, and brooding levels relative to the control group at posttreatment (d = 0.7–1.2). BA lowered complicated grief, posttraumatic stress, and grief rumination levels at posttreatment (d = 0.8–0.9). At 3-month follow-up, effects of EX were maintained on complicated grief and grief rumination (d = 0.6–1.2), and for BA on complicated grief, posttraumatic stress, and grief rumination (d = 0.8–0.9). EX reduced depression more strongly than BA (d = 0.6). Completers analyses corroborated results for EX, and partially those for BA, but no group differences were detected. BA suffered from high dropout (59%), relative to EX (33%) and the waiting-list (17%). Feasibility appeared higher for EX than BA. Results supported potential applicability of online exposure but not behavioral activation to decrease complicated grief and rumination.

توضیحات:
ترجمه مقاله آی اس آی Internet-Based Exposure and Behavioral Activation for Complicated Grief and Rumination: A Randomized Controlled Trial در 40صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: