دانلود ترجمه مقاله آی اس آی  Does Worrying Mean Caring Too Much? Interpersonal Prototypicality of Dimensional Worry Controlling for Social Anxiety and Depressive Symptoms

دانلود ترجمه مقاله آی اس آی Does Worrying Mean Caring Too Much? Interpersonal Prototypicality of Dimensional Worry Controlling for Social Anxiety and Depressive Symptoms

نام مقاله:
Does Worrying Mean Caring Too Much? Interpersonal Prototypicality of Dimensional Worry Controlling for Social Anxiety and Depressive Symptoms
نام نویسندگان:
Thane M. Erickson, Michelle G. Newman, Erin C. Siebert, Jessica A. Carlile, Gina M. Scarsella, James L. Abelson
مجله:
Behavior Therapy ، Volume 47
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
15
تعداد صفحات ترجمه فارسی
30
Abstract:

Worry, social anxiety, and depressive symptoms are dimensions that have each been linked to heterogeneous problems in interpersonal functioning. However, the relationships between these symptoms and interpersonal difficulties remain unclear given that most studies have examined diagnostic categories, not accounted for symptoms’ shared variability due to general distress, and investigated only interpersonal problems (neglecting interpersonal traits, interpersonal goals, social behavior in daily life, and reports of significant others). To address these issues, students (Study 1; N = 282) endorsed symptoms and interpersonal circumplex measures of traits and problems, as well as event-contingent social behaviors during one week of naturalistic daily interactions (N = 184; 7,036 records). Additionally, depressed and anxious patients (N = 47) reported symptoms and interpersonal goals in a dyadic relationship, and significant others rated patients’ interpersonal goals and impact (Study 2). We derived hypotheses about prototypical interpersonal features from theories about the functions of particular symptoms and social behaviors. As expected, worry was uniquely associated with prototypically affiliative tendencies across all self-report measures in both samples, but predicted impacting significant others in unaffiliative ways. As also hypothesized, social anxiety was uniquely and prototypically associated with low dominance across measures, and general distress was associated with cold-submissive tendencies. Findings for depressive symptoms provided less consistent evidence for unique prototypical interpersonal features. Overall, results suggest the importance of multimethod assessment and accounting for general distress in interpersonal models of worry, social anxiety, and depressive symptoms.

توضیحات:
ترجمه مقاله آی اس آی Does Worrying Mean Caring Too Much? Interpersonal Prototypicality of Dimensional Worry Controlling for Social Anxiety and Depressive Symptoms در 30صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: