دانلود ترجمه مقاله آی اس آی  Blood-Injection-Injury Phobia and Dog Phobia in Youth: Psychological Characteristics and Associated Features in a Clinical Sample

دانلود ترجمه مقاله آی اس آی Blood-Injection-Injury Phobia and Dog Phobia in Youth: Psychological Characteristics and Associated Features in a Clinical Sample

نام مقاله:
Blood-Injection-Injury Phobia and Dog Phobia in Youth: Psychological Characteristics and Associated Features in a Clinical Sample
نام نویسندگان:
Ella L. Oar, Lara J. Farrell, Allison M. Waters, Thomas H. Ollendick
مجله:
Behavior Therapy ، Volume 47
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
13
تعداد صفحات ترجمه فارسی
26
Abstract:

Blood-Injection-Injury (BII) phobia is a particularly debilitating condition that has been largely ignored in the child literature. The present study examined the clinical phenomenology of BII phobia in 27 youths, relative to 25 youths with dog phobia—one of the most common and well-studied phobia subtypes in youth. Children were compared on measures of phobia severity, functional impairment, comorbidity, threat appraisals (danger expectancies and coping), focus of fear, and physiological responding, as well as vulnerability factors including disgust sensitivity and family history. Children and adolescents with BII phobia had greater diagnostic severity. In addition, they were more likely to have a comorbid diagnosis of a physical health condition, to report more exaggerated danger expectancies, and to report fears that focused more on physical symptoms (e.g., faintness and nausea) in comparison to youth with dog phobia. The present study advances knowledge relating to this poorly understood condition in youth.

توضیحات:
ترجمه مقاله آی اس آی Blood-Injection-Injury Phobia and Dog Phobia in Youth: Psychological Characteristics and Associated Features in a Clinical Sample در 26صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: