دانلود ترجمه مقاله آی اس آی  Multi-partner fertility is associated with lower grandparental investment from in-laws in Finland

دانلود ترجمه مقاله آی اس آی Multi-partner fertility is associated with lower grandparental investment from in-laws in Finland

نام مقاله:
Multi-partner fertility is associated with lower grandparental investment from in-laws in Finland
نام نویسندگان:
Antti O. Tanskanen, Mirkka Danielsbacka, Anna Rotkirch
مجله:
Advances in Life Course Research ، Volume 22
سال انتشار:
2014
تعداد صفحات مقاله:
8
تعداد صفحات ترجمه فارسی
16
Abstract:

Abstract

Divorce and remarriage influence family relations, yet few studies explore changes in grandparenting due to family recomposition. We study variations in grandparental investment when the parents have children from several unions. Using nationally representative data of younger adults from the Generational Transmissions in Finland survey conducted in 2012 (sample n = 760 parents), we compare the grandchild care that parents report having received from their parents and parents-in-law. Results show that multipartner fertility is not associated with the amount of grandparental investment a parent receives from his or her own parents, but is associated with the investment received from mother's parents-in-law. Mother's parents-in-law are less likely to invest in grandchild sets which include step-grandchildren, compared to grandchildren living with their original parents. Fully biological grandchildren are 31% more likely to receive grandparental care compared to grandchild sets including step grandchildren. Thus the reduction in grandparental investment associated with step-grandchildren may also affect children from the new union.

توضیحات:
ترجمه مقاله آی اس آی Multi-partner fertility is associated with lower grandparental investment from in-laws in Finland در 16صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: