دانلود ترجمه مقاله آی اس آی  Prevalence of anxiety and depression symptoms and their relationship with other coronary artery disease risk factors: A population-based study on 5900 residents in Southeast Iran

دانلود ترجمه مقاله آی اس آی Prevalence of anxiety and depression symptoms and their relationship with other coronary artery disease risk factors: A population-based study on 5900 residents in Southeast Iran

نام مقاله:
Prevalence of anxiety and depression symptoms and their relationship with other coronary artery disease risk factors: A population-based study on 5900 residents in Southeast Iran
نام نویسندگان:
Hamid Najafipour, Ghodsiyeh Banivaheb, Abdolreza Sabahi, Nasrollah Naderi, Maryam Nasirian, Ali Mirzazadeh
مجله:
Asian Journal of Psychiatry ، Volume 20
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
6
تعداد صفحات ترجمه فارسی
12
Abstract:

Introduction

Anxiety and depression are reported as the most prevalent psychiatric disorders worldwide. Here, we studied the prevalence of such disorders with co-morbidities of coronary artery disease (CAD) risk factors in an urban population in Iran.

Methods

5900 people were selected from 15 to 75-years-olds through single-stage cluster sampling. In addition to examining them for CAD risk factors, Beck anxiety and depression inventories were used to measure anxiety and depression symptoms. The standardized population prevalence of such disorders is reported and the predictors of having anxiety or depression were assessed using Poisson regression model.

Results

Overall 25.4% had moderate and 22.7% had severe anxiety. Severe anxiety significantly and constantly increased by age groups (p = 0.01). The risk for anxiety was higher among females (Adjusted Risk Ratio, ARR 1.2), and those who were student/soldier (ARR 1.07). Those with high level of physical activity were at lower risk for anxiety (ARR 0.92). The risk of depression (any level) was higher among females (ARR 1.3), those holding high-school level of education (ARR 1.41), and those who used opium either occasionally (ARR 1.17) or frequently (ARR 1.3). Both anxiety and depression were significantly associated with two main CAD risk factors, low physical activity and opium use.

Conclusion

We found that the majority of residents in Kerman, particularly women, are suffering from mild to server depression and anxiety symptoms. Public health interventions to increase public awareness on such symptoms, screening and delivery of prevention and treatment services are required to prevent from the growing burden of such disorders and cardiovascular diseases.

توضیحات:
ترجمه مقاله آی اس آی Prevalence of anxiety and depression symptoms and their relationship with other coronary artery disease risk factors: A population-based study on 5900 residents in Southeast Iran در 12صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: