دانلود ترجمه مقاله آی اس آی  Role of MTHFR C677T gene polymorphism in the susceptibility of schizophrenia: An updated meta-analysis

دانلود ترجمه مقاله آی اس آی Role of MTHFR C677T gene polymorphism in the susceptibility of schizophrenia: An updated meta-analysis

نام مقاله:
Role of MTHFR C677T gene polymorphism in the susceptibility of schizophrenia: An updated meta-analysis
نام نویسندگان:
Upendra Yadav, Pradeep Kumar, Sanjay Gupta, Vandana Rai
مجله:
Asian Journal of Psychiatry ، Volume 20
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
11
تعداد صفحات ترجمه فارسی
22
Abstract:

Methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) is the key enzyme of folate/homocysteine metabolic pathway. C677T polymorphism of MTHFR gene was reported as risk factor for congenital defects, metabolic and neuropsychiatric disorders. Numerous case-control studies investigated C677T polymorphism as risk factor for schizophrenia but results of these studies were contradictory. To draw a conclusion, a meta-analysis of all available case-control studies was performed. PubMed, Google Scholar, Springer Link and Elsevier databases were searched for eligible case-control studies. Pooled odds ratio with 95%CI was used as an association measure and all statistical analyses were performed by Open Meta-Analyst and MIX software. Total 38 studies with 10,069 cases and 13,372 controls were included in the present meta-analysis. Results of meta-analysis showed significant associated between C677T polymorphism and risk of schizophrenia (ORTvsC = 1.18, 95%CI = 1.10–1.27, p =  < 0.001; ORCTvsCC = 1.10, 95%CI = 1.04–1.17, p = <0.001; ORTTvsCC = 1.40, 95%CI = 1.20–1.64, p = <0.001; ORTT+CTvsCC = 1.19, 95%CI = 1.09–1.30, p = <0.001). We also performed subgroup and sensitivity analyses. Subgroup analysis was done according to ethnicity and significant association was found between C677T polymorphism and risk of schizophrenia in all three ethnic populations—African (OR = 2.51; 95%CI = 1.86–3.40; p = <0.001), Asian (OR = 1.21; 95%CI = 1.10–1.33; p = <0.001) and Caucasian (OR = 1.07; 95%CI = 1.01–1.14; p = 0.01). In conclusion the results of the present meta-analysis suggested that the MTHFR C677T polymorphism is a risk factor for schizophrenia.

توضیحات:
ترجمه مقاله آی اس آی Role of MTHFR C677T gene polymorphism in the susceptibility of schizophrenia: An updated meta-analysis در 22صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: