دانلود ترجمه مقاله آی اس آی  Suicidal Ideation on Higher Education Students: Influence of Some Psychosocial Variables

دانلود ترجمه مقاله آی اس آی Suicidal Ideation on Higher Education Students: Influence of Some Psychosocial Variables

نام مقاله:
Suicidal Ideation on Higher Education Students: Influence of Some Psychosocial Variables
نام نویسندگان:
Amadeu Matos Gonçalves, Carlos Alberto da Cruz Sequeira, João Carvalho Duarte, Paula Pinto de Freitas
مجله:
Archives of Psychiatric Nursing ، Volume 30
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
5
تعداد صفحات ترجمه فارسی
10
Abstract:

Introduction

While attending to higher education, multiple changes occur in the lives of young students. These changes make higher education students particularly more exposed and vulnerable to mental health problems, and therefore more likely to present suicidal behaviors.

Objectives

The aim of this study was to assess suicidal ideation in higher education students, and its relationship with some psychosocial variables.

Methods

Exploratory, quantitative and descriptive study, applied on a sample of 1074 students of a higher education institution in Portugal.

Results

Some significant associations with suicidal ideation were found with self-concept factors (self-acceptance, self-effectiveness and impulsivity); stress, anxiety and clinical depression; linkage anxiety and social support activities dimensions; intimacy and total social support.

Conclusion

In our sample we found 84 students with potential suicidal risk, and through the result analysis, the biopsychosocial profile of the student at risk for suicidal ideation exhibits the following traits: female, age 18/19, low self-concept, insecure linkage patterns and little involvement in social activities and intimacy relationships.

All facts considered, higher education institutions should provide programs that promote mental health and suicide prevention in academic environments.

The results of this study also have implications for policy makers, clinical practice, suicide prevention and higher education institutions.

توضیحات:
ترجمه مقاله آی اس آی Suicidal Ideation on Higher Education Students: Influence of Some Psychosocial Variables در 10صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: