دانلود ترجمه مقاله آی اس آی  Efficacy of Group Motivational Interviewing in the Degree of Drug Craving in the Addicts Under the Methadone Maintenance Treatment (MMT) in South East of Iran

دانلود ترجمه مقاله آی اس آی Efficacy of Group Motivational Interviewing in the Degree of Drug Craving in the Addicts Under the Methadone Maintenance Treatment (MMT) in South East of Iran

نام مقاله:
Efficacy of Group Motivational Interviewing in the Degree of Drug Craving in the Addicts Under the Methadone Maintenance Treatment (MMT) in South East of Iran
نام نویسندگان:
Ali Navidian, Fatihe Kermansaravi, Ebrahim Ebrahimi Tabas, Farshid Saeedinezhad
مجله:
Archives of Psychiatric Nursing ، Volume 30
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
6
تعداد صفحات ترجمه فارسی
12
Abstract:

Background

Craving is one of the important factors having an effective role in the addiction relapse. As an important factor in the therapy failure, this clinical phenomenon has to be diagnosed and treated.

Objective

The present research aimed at determining the efficacy of group motivational interviewing in the degree of drug craving in the addicts under the Methadone Maintenance Treatment (MMT).

Method

This is a quasi-experimental study carried out on 100 addicted men (aged 18–50 years), who were under the MMT in a drug abstinence clinic affiliated with University of Medical Sciences (Iran) in the second half of 2014. The research sample was selected by the availability criteria based on the inclusion and exclusion criteria, and upon matching, it was divided randomly into two groups of 50 (control and treatment). The treatment group first received 5 sessions of group motivational counseling; then it entered the therapy process. The control group received the usual treatment of the drug abstinence clinic. To assess the drug craving degree (in the pretest, 2, 6 and 12 months after the abstinence), the Visual Cue-induced Craving Task, scored 0 to 100, was used. The data were analyzed by the descriptive statistics through independent t-test, and repeated measures analysis of variance.

Results

The means of craving degrees in the control group, 2, 6 and 12 months after the abstinence (73.28 ± 7.52, 65.83 ± 6.69 and 61.25 ± 5.17, respectively) were significantly (p = 0.0001) higher than those in the treatment group (68.94 ± 10.53, 40.48 ± 11.78 and 32.51 ± 9.00). Moreover, the mean of retention in the treatment was 9.24 ± 2.45 months in the treatment group that was significantly (p = 0.001) higher than the 4.88 ± 3.65 months of retention in the control group.

Conclusion

The research results support the fact that motivational interviewing decreases the degree of drug craving, and increases the probability of the addicts' retention in long-term therapeutic abstinence programs. Therefore, the use of such an approach as a pretreatment and a complementary therapy in changing health behaviors is recommended.

توضیحات:
ترجمه مقاله آی اس آی Efficacy of Group Motivational Interviewing in the Degree of Drug Craving in the Addicts Under the Methadone Maintenance Treatment (MMT) in South East of Iran در 12صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: