دانلود ترجمه مقاله آی اس آی  Sibling feeding behavior: Mothers as role models during mealtimes

دانلود ترجمه مقاله آی اس آی Sibling feeding behavior: Mothers as role models during mealtimes

نام مقاله:
Sibling feeding behavior: Mothers as role models during mealtimes
نام نویسندگان:
Rana H. Mosli, Alison L. Miller, Karen E. Peterson, Julie C. Lumeng
مجله:
Appetite ، Volume 96
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
4
تعداد صفحات ترجمه فارسی
8
Abstract:

Siblings may act as caregivers and role models during mealtimes, and develop caregiving skills by observing and imitating the behavior of their mothers. The objective of this study was to examine the association between maternal feeding behaviors and encouragements to eat delivered from the sibling to the index child during mealtimes. Index children aged 4–8 years (n = 69) were videotaped while eating a routine evening meal at home with one sibling present. Encouragements to eat delivered from the sibling to the index child were coded from the videotapes. Mothers completed the Child Feeding Questionnaire and the Caregiver's Feeding Styles Questionnaire. Poisson regression was used to examine the association of maternal Pressure to Eat, Restriction, Monitoring, Verbal Direction, and Coercion with number of encouragements to eat delivered from the sibling to the index child. Models were adjusted for index child's age, sex, and race/ethnicity, and maternal education. Results showed that maternal Pressure to Eat (Rate Ratio (RR): 1.39, 95% confidence interval (CI): 1.19, 1.69), Restriction (RR: 1.31, 95% CI: 1.07, 1.60), Verbal Direction (RR: 2.04, 95% CI: 1.68, 2.47), and Coercion (RR: 1.58, 95% CI: 1.29, 1.92) were each positively associated with the number of encouragements to eat delivered from the sibling to the index child. Maternal Monitoring was not associated with the number of encouragements to eat delivered from the sibling to the index child (RR: 0.92, 97% CI: 0.78, 1.09). Findings suggest that maternal behavior during mealtimes may affect the index child indirectly by shaping the behavior of siblings. Since controlling feeding behaviors have been associated with greater child obesity risk, future studies may evaluate the compounded effect of experiencing controlling feeding behaviors from both mothers and siblings.

توضیحات:
ترجمه مقاله آی اس آی Sibling feeding behavior: Mothers as role models during mealtimes در 8صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: