دانلود ترجمه مقاله آی اس آی  The stability of ‘food addiction’ as assessed by the Yale Food Addiction Scale in a non-clinical population over 18-months

دانلود ترجمه مقاله آی اس آی The stability of ‘food addiction’ as assessed by the Yale Food Addiction Scale in a non-clinical population over 18-months

نام مقاله:
The stability of ‘food addiction’ as assessed by the Yale Food Addiction Scale in a non-clinical population over 18-months
نام نویسندگان:
Kirrilly M. Pursey, Clare E. Collins, Peter Stanwell, Tracy L. Burrows
مجله:
Appetite ، Volume 96
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
6
تعداد صفحات ترجمه فارسی
12
Abstract:

The Yale Food Addiction Scale (YFAS) is a widely used tool to assess the behavioural indicators of addictive-like eating. No studies, however, have used a longitudinal design to determine whether these addictive-like eating behaviours are a stable or transient phenomenon in a community-based population. This study aimed to evaluate whether food addiction Diagnosis and Symptom scores as assessed by the YFAS remain stable over 18-months in a non-clinical population. Young adults aged 18–35 years were recruited from the community to a web-based survey in 2013. The survey included demographics, anthropometrics and the YFAS. Participants who volunteered to be recontacted for future research were invited to complete the same survey 18-months later. The YFAS scoring outputs Diagnosis and Symptom scores were tested for agreement and reliability between the two time points. Of the 303 participants who completed the original survey and agreed to be recontacted, 69 participants (22.8% of those recontacted, 94% female, 67% normal weight at baseline) completed the 18-month follow-up survey. At baseline, thirteen participants met the YFAS predefined criteria for Diagnosis, while eleven participants met these criteria at the 18-month follow-up. YFAS Diagnosis was found to have moderate agreement [K = .50, 95% CI (.23, .77)] between the two time points while Symptom scores had good agreement [K = .70, 95% CI (.54, .83)]. Intraclass correlation coefficients were interpreted as moderate over the 18-month period for both the Diagnosis [ICC = .71, 95% CI (.45, .88)] and Symptom scores [ICC = .72, 95% CI (.58, .82)]. YFAS assessed food addiction Diagnosis and Symptom scores were found to be relatively stable over 18-months in a non-clinical population of predominantly female, young adults. Future research is required to determine the impact of behavioural weight loss interventions on YFAS assessed addictive-like eating.

توضیحات:
ترجمه مقاله آی اس آی The stability of ‘food addiction’ as assessed by the Yale Food Addiction Scale in a non-clinical population over 18-months در 12صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: