دانلود ترجمه مقاله آی اس آی  Exogenous glucagon-like peptide-1 acts in sites supplied by the cranial mesenteric artery to reduce meal size and prolong the intermeal interval in rats

دانلود ترجمه مقاله آی اس آی Exogenous glucagon-like peptide-1 acts in sites supplied by the cranial mesenteric artery to reduce meal size and prolong the intermeal interval in rats

نام مقاله:
Exogenous glucagon-like peptide-1 acts in sites supplied by the cranial mesenteric artery to reduce meal size and prolong the intermeal interval in rats
نام نویسندگان:
Kasey E. Williams, Martha C. Washington, Tanisha Johnson-Rouse, Ruth E. Johnson, Corren Freeman, Chris Reed, John Heath, Ayman I. Sayegh
مجله:
Appetite ، Volume 96
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
6
تعداد صفحات ترجمه فارسی
12
Abstract:

Three experiments were done to better assess the gastrointestinal (GI) site(s) of action of GLP-1 on food intake in rats. First, near-spontaneous nocturnal chow meal size (MS), intermeal intervals (IMI) length and satiety ratios (SR = MS/IMI) were measured after infusion of saline, 0.025 or 0.5 nmol/kg GLP-1 into the celiac artery (CA, supplying the stomach and upper duodenum), cranial mesenteric artery (CMA, supplying small and all of the large intestine except the rectum), femoral artery (FA, control) or portal vein (PV, control). Second, infusion of 0.5 nmol/kg GLP-1 was tested after pretreatment with the GLP-1 receptor (GLP-1R) antagonist exendin-4(3–39) via the same routes. Third, the regional distribution of GLP-1R in the rat GI tract was determined using rtPCR. CA, CMA and FA GLP-1 reduced first MS relative to saline, with the CMA route more effective than the others. Only CMA GLP-1 prolonged the IMI. None of the infusions affected second MS or later eating. CA and CMA GLP-1 increased the SR, with the CMA route more effective than the CA route. CMA exendin-4 (3–39) infusion reduced the effect of CMA GLP-1. Finally GLP-1R expression was found throughout the GI tract. The results suggest that exogenous GLP-1 acts in multiple GI sites to reduce feeding under our conditions and that GLP-1R in the area supplied by the CMA, i.e., the small and part of the large intestine, plays the leading role.

توضیحات:
ترجمه مقاله آی اس آی Exogenous glucagon-like peptide-1 acts in sites supplied by the cranial mesenteric artery to reduce meal size and prolong the intermeal interval in rats در 12صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: