دانلود ترجمه مقاله آی اس آی  Sensory impact of lowering sugar content in orange nectars to design healthier, low-sugar industrialized beverages

دانلود ترجمه مقاله آی اس آی Sensory impact of lowering sugar content in orange nectars to design healthier, low-sugar industrialized beverages

نام مقاله:
Sensory impact of lowering sugar content in orange nectars to design healthier, low-sugar industrialized beverages
نام نویسندگان:
Lívia de Lacerda de Oliveira Pineli, Lorena Andrade de Aguiar, Anndressa Fiusa, Raquel Braz de Assunção Botelho, Renata Puppin Zandonadi, Lauro Melo
مجله:
Appetite ، Volume 96
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
6
تعداد صفحات ترجمه فارسی
12
Abstract:

The presence of added sugars (AS) in the diet is associated with increased risk of obesity and other chronic diseases. We assessed sensory impact of lowering AS in orange nectar, aiming at new WHO sugar guideline. Ideal sweetness by just-about-right (JAR) tests (60 consumers), difference and rejection thresholds (36 and 35 assessors), and acceptance and sensory profile by Check-all-that-apply (CATA) tests (100 consumers) were performed. JAR test comprised six concentrations of AS from 12% down to 4.5%. Thresholds tests comprised orange nectars at reference sugar concentration (10%) and at lower sugar levels. Acceptance and CATA tests compared reference, ideal sweetness and thresholds concentrations. There were two groups of consumers; one with ideal sweetness lower at 5.5% AS and another with ideal sweetness at standard 10.5% AS. The average ideal sweetness among all consumers was 7.3% AS. The difference threshold from the reference at 10.5% AS was at 8.5% AS and the rejection threshold was 7.2%. Overall acceptance of nectar with 8.5% and 7.2% AS was similar to reference and higher than acceptance of nectar with 5.5%. However, after cluster analysis, nectars with 5.5% AS did not differ from nectars with 8.5% or 7.2% AS, suggesting the possibility of a gradual reduction until 5.5% in the long term. Lowering AS to 7.2% or 5.5% caused significant changes in viscosity, sweet odor, bitterness and sweetness in comparison to the reference concentration. Lowering sugar from 10% to 8.5% did not affect acceptance or sensory attributes, and could be indicated for a first reduction. Results indicate that a gradual reduction to 7.2% and 5.5% would be feasible. Reductions can remove 3150–9450 tons of sugar per year from the Brazilian diet resulting in healthier beverages.

توضیحات:
ترجمه مقاله آی اس آی Sensory impact of lowering sugar content in orange nectars to design healthier, low-sugar industrialized beverages در 12صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: