دانلود ترجمه مقاله آی اس آی  The pack size effect: Influence on consumer perceptions of portion sizes

دانلود ترجمه مقاله آی اس آی The pack size effect: Influence on consumer perceptions of portion sizes

نام مقاله:
The pack size effect: Influence on consumer perceptions of portion sizes
نام نویسندگان:
Sophie Hieke, Aikaterini Palascha, Corinne Jola, Josephine Wills, Monique M. Raats
مجله:
Appetite ، Volume 96
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
14
تعداد صفحات ترجمه فارسی
28
Abstract:

Larger portions as well as larger packs can lead to larger prospective consumption estimates, larger servings and increased consumption, described as 'portion-size effects' and 'pack size effects'. Although related, the effects of pack sizes on portion estimates have received less attention. While it is not possible to generalize consumer behaviour across cultures, external cues taken from pack size may affect us all. We thus examined whether pack sizes influence portion size estimates across cultures, leading to a general 'pack size effect'. We compared portion size estimates based on digital presentations of different product pack sizes of solid and liquid products. The study with 13,177 participants across six European countries consisted of three parts. Parts 1 and 2 asked participants to indicate the number of portions present in a combined photographic and text-based description of different pack sizes. The estimated portion size was calculated as the quotient of the content weight or volume of the food presented and the number of stated portions. In Part 3, participants stated the number of food items that make up a portion when presented with packs of food containing either a small or a large number of items. The estimated portion size was calculated as the item weight times the item number. For all three parts and across all countries, we found that participants' portion estimates were based on larger portions for larger packs compared to smaller packs (Part 1 and 2) as well as more items to make up a portion (Part 3); hence, portions were stated to be larger in all cases. Considering that the larger estimated portions are likely to be consumed, there are implications for energy intake and weight status.

توضیحات:
ترجمه مقاله آی اس آی The pack size effect: Influence on consumer perceptions of portion sizes در 28صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: