دانلود ترجمه مقاله آی اس آی  The impact of sugar sweetened beverage intake on hunger and satiety in minority adolescents

دانلود ترجمه مقاله آی اس آی The impact of sugar sweetened beverage intake on hunger and satiety in minority adolescents

نام مقاله:
The impact of sugar sweetened beverage intake on hunger and satiety in minority adolescents
نام نویسندگان:
Grace E. Shearrer, Gillian A. O'Reilly, Britini R. Belcher, Michael J. Daniels, Michael I. Goran, Donna Spruijt-Metz, Jaimie N. Davis
مجله:
Appetite ، Volume 97
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
6
تعداد صفحات ترجمه فارسی
12
Abstract:

Limited research has examined the effects of habitual SSB consumption on hunger/fullness ratings and gut hormones. This study hypothesized that high versus low intakes of habitual SSBs would result in greater hunger, decreased fullness, and a blunted gut hormone response, however the high versus low fiber group would exhibit decreased hunger and increased fullness. This was a randomized crossover feeding trial with 47 African American and Hispanic adolescents. The experiment included three 24-hour recalls to assess habitual dietary intake. During the test meal phase, subjects were served breakfast and lunch. During the ad libitum meal phase, subjects were fed an ad libitum dinner. During the test meal phase, blood was drawn every 30 minutes for 3 hours. During the ad libitum meal phase, hunger and fullness visual analogue scales were completed. For this analysis, subjects were grouped into the following habitual SSB categories: low SSB (≤1 SSB serv/day), medium SSB (>1 - <2 serv/day), and high SSB (≥2 serv/day). Fiber categories were created based on quartiles of intake. Mixed modeling was used to explore how SSB and fiber categories predicted ghrelin/PYY values and hunger/fullness ratings across time within and between test meals. The following a priori covariates included: sex, ethnicity, age, and obesity status. The low SSB group had higher fullness ratings over the ad libitum meal compared to the high SSB group (β =-0.49, CI=(-0.89, -0.08), p=0.02) and higher ghrelin concentrations than the medium and high SSB group over the test meal phase (β =-1.86, CI=(-2.81, -0.92), p<0.01). Habitual SSB intake appears to play a key role in moderating fullness responses possibly via ghrelin.

توضیحات:
ترجمه مقاله آی اس آی The impact of sugar sweetened beverage intake on hunger and satiety in minority adolescents در 12صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: