دانلود ترجمه مقاله آی اس آی  Reduced reward-driven eating accounts for the impact of a mindfulness-based diet and exercise intervention on weight loss: Data from the SHINE randomized controlled trial

دانلود ترجمه مقاله آی اس آی Reduced reward-driven eating accounts for the impact of a mindfulness-based diet and exercise intervention on weight loss: Data from the SHINE randomized controlled trial

نام مقاله:
Reduced reward-driven eating accounts for the impact of a mindfulness-based diet and exercise intervention on weight loss: Data from the SHINE randomized controlled trial
نام نویسندگان:
Ashley E. Mason, Elissa S. Epel, Kirstin Aschbacher, Robert H. Lustig, Michael Acree, Jean Kristeller, Michael Cohn, Mary Dallman, Patricia J. Moran, Peter Bacchetti, Barbara Laraia, Frederick M. Hecht, Jennifer Daubenmier
مجله:
Appetite ، Volume 100
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
8
تعداد صفحات ترجمه فارسی
16
Abstract:

Many individuals with obesity report over eating despite intentions to maintain or lose weight. Two barriers to long-term weight loss are reward-driven eating, which is characterized by a lack of control over eating, a preoccupation with food, and a lack of satiety; and psychological stress. Mindfulness training may address these barriers by promoting awareness of hunger and satiety cues, self-regulatory control, and stress reduction. We examined these two barriers as potential mediators of weight loss in the Supporting Health by Integrating Nutrition and Exercise (SHINE) randomized controlled trial, which compared the effects of a 5.5-month diet and exercise intervention with or without mindfulness training on weight loss among adults with obesity. Intention-to-treat multiple mediation models tested whether post-intervention reward-driven eating and psychological stress mediated the impact of intervention arm on weight loss at 12- and 18-months post-baseline among 194 adults with obesity (BMI: 30–45). Mindfulness (relative to control) participants had significant reductions in reward-driven eating at 6 months (post-intervention), which, in turn, predicted weight loss at 12 months. Post-intervention reward-driven eating mediated 47.1% of the total intervention arm effect on weight loss at 12 months [β = −0.06, SE(β) = 0.03, p = .030, 95% CI (−0.12, −0.01)]. This mediated effect was reduced when predicting weight loss at 18 months (p = .396), accounting for 23.0% of the total intervention effect, despite similar weight loss at 12 months. Psychological stress did not mediate the effect of intervention arm on weight loss at 12 or 18 months. In conclusion, reducing reward-driven eating, which can be achieved using a diet and exercise intervention that includes mindfulness training, may promote weight loss (clinicaltrials.gov registration: NCT00960414).

توضیحات:
ترجمه مقاله آی اس آی Reduced reward-driven eating accounts for the impact of a mindfulness-based diet and exercise intervention on weight loss: Data from the SHINE randomized controlled trial در 16صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: