دانلود ترجمه مقاله آی اس آی  Prevalence and characteristics of addictive behaviors in a community sample: A latent class analysis

دانلود ترجمه مقاله آی اس آی Prevalence and characteristics of addictive behaviors in a community sample: A latent class analysis

نام مقاله:
Prevalence and characteristics of addictive behaviors in a community sample: A latent class analysis
نام نویسندگان:
Jory Deleuze, Lucien Rochat, Lucia Romo, Martial Van der Linden, Sophia Achab, Gabriel Thorens, Yasser Khazaal, Daniele Zullino, Pierre Maurage, Stéphane Rothen, Joël Billieux
مجله:
Addictive Behaviors Reports ، Volume 1
سال انتشار:
2015
تعداد صفحات مقاله:
8
تعداد صفحات ترجمه فارسی
16
Abstract:

Abstract

While addictions to substances such as alcohol, tobacco, and other drugs have been extensively investigated, interest has been growing in potential non-substance-related addictive behaviors (e.g., excessive gambling, buying or playing video games). In the current study, we sought to determine the prevalence and characteristics of a wide range of addictive behaviors in a general population sample and to identify reliable subgroups of individuals displaying addictive behaviors.

Seven hundred seventy participants completed an online survey. The survey screened for the presence and characteristics of the main recognized substance and behavioral addictions (alcohol, tobacco, cannabis, other drugs, gambling, compulsive shopping, intensive exercise, Internet and mobile phone overuse, intensive work involvement, and overeating) in a three-month period. Key aspects of addiction were measured for each reported behavior, including negative outcomes, emotional triggers (positive and negative emotional contexts), search for stimulation or pleasure, loss of control, and cognitive salience.

Latent class analysis allowed us to identify three theoretically and clinically relevant subgroups of individuals. The first class groups problematic users, i.e., addiction-prone individuals. The second class groups at-risk users who frequently engage in potentially addictive behaviors to regulate emotional states (especially overinvolvement in common behaviors such as eating, working, or buying). The third class groups individuals who are not prone to addictive behaviors.

The existence of different groups in the population sheds new light on the distinction between problematic and non-problematic addiction-like behaviors.

توضیحات:
ترجمه مقاله آی اس آی Prevalence and characteristics of addictive behaviors in a community sample: A latent class analysis در 16صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: