دانلود ترجمه مقاله آی اس آی  Do online assessed self-report and behavioral measures of impulsivity-related constructs predict onset of substance use in adolescents?

دانلود ترجمه مقاله آی اس آی Do online assessed self-report and behavioral measures of impulsivity-related constructs predict onset of substance use in adolescents?

نام مقاله:
Do online assessed self-report and behavioral measures of impulsivity-related constructs predict onset of substance use in adolescents?
نام نویسندگان:
Tim Janssen, Helle Larsen, Margot Peeters, Wouter J. Boendermaker, Wilma A.M. Vollebergh, Reinout W. Wiers
مجله:
Addictive Behaviors Reports ، Volume 1
سال انتشار:
2015
تعداد صفحات مقاله:
7
تعداد صفحات ترجمه فارسی
14
Abstract:

Abstract

Introduction

To prospectively predict the onset of use of alcohol, cigarettes and marijuana among Dutch adolescents, using behavioral and self-report measures of impulsivity-related facets. Specifically, we investigated whether behavioral measures of impulsivity predicted the onset of substance use above and beyond self-report measures of impulsivity and sensation seeking in an online sample.

Methods

Self-report and behavioral data from 284 adolescents (195 girls, mean age = 14.8 years, SD = 1.26) were collected at four time points over a period of two years, using an online survey system. Impulsivity-related facets were assessed at time point 1 with the Delay Discounting Task, the Balloon Analogue Risk Task and the Passive Avoidance Learning Task. We conducted logistic regression analysis to examine whether behavioral and self-report measures uniquely predicted onset of alcohol use, heavy episodic drinking, smoking and marijuana use.

Results

Onset of cigarette smoking was associated with behavioral assessment of impulsive decision making, but not after controlling for self-reported impulsivity and sensation seeking. Behavioral measures were sometimes associated with, but appeared not to prospectively predict, the onset of substance use in this online sample after controlling for self-report measures.

Conclusions

Based on the present results, the added value of online behavioral assessment of impulsivity-related factors in the prediction of onset of substance use was not confirmed. We suggest that factors specific to each behavioral task underlie their lack of prediction and suggest that future research addresses limitations of current behavioral tasks to increase their validity in online testing.

توضیحات:
ترجمه مقاله آی اس آی Do online assessed self-report and behavioral measures of impulsivity-related constructs predict onset of substance use in adolescents? در 14صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: