دانلود ترجمه مقاله آی اس آی  Diversity in fathers' food parenting practices: A qualitative exploration within a heterogeneous sample

دانلود ترجمه مقاله آی اس آی Diversity in fathers' food parenting practices: A qualitative exploration within a heterogeneous sample

نام مقاله:
Diversity in fathers' food parenting practices: A qualitative exploration within a heterogeneous sample
نام نویسندگان:
Neha Khandpur, Jo Charles, Rachel E. Blaine, Christine Blake, Kirsten Davison
مجله:
Appetite ، Volume 101
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
12
تعداد صفحات ترجمه فارسی
24
Abstract:

Background

Food parenting practices (FPPs) are important in shaping children's dietary behaviors. However, existing FPP knowledge is largely based on research with mothers.

Purpose

This study (1) identified fathers' FPPs; (2) described differences in FPP use by fathers' education and residential status.

Methods

Semi-structured interviews were conducted with 40 fathers (39 ± 9.1 years; 37.5% non-residential; 40% ≥college education). Interviews were audio-recorded and transcribed. NVivo 10 was used for theme detection, categorization and classification using inductive and deductive approaches. FPPs were identified and their relative distribution was examined across education and residential status.

Results

Twenty FPPs were identified - 13 responsive practices and 7 unresponsive practices. Having food rules was the most common responsive FPP (81.5%), followed by feeding on schedule (60%) and making healthy food accessible (60%). Common unresponsive FPPs were letting child dictate preferences (70%), incentivizing food consumption (60%) and pressuring the child to eat (35%). Compared to fathers with a college education, more fathers without a college education reported letting child dictate preferences (92% vs. 37%), educating their children about food (37% vs 12%), fewer reported feeding on schedule (50% vs. 75%), modeling healthy practices (29% vs. 50%), and using distraction to feed (4% vs. 37%). Compared to residential fathers, more non-residential fathers monitored (60% vs. 40%) or encouraged (60% vs. 36%) child food intake and let child dictate preferences (87% vs. 60%).

Conclusions

Fathers used an extensive variety of FPPs, similar to those identified in mothers. Further study on the influence of fathers' education and residential status on FPP use is warranted.

توضیحات:
ترجمه مقاله آی اس آی Diversity in fathers' food parenting practices: A qualitative exploration within a heterogeneous sample در 24صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: