دانلود ترجمه مقاله آی اس آی  Behavioral measures of risk tasking, sensation seeking and sensitivity to reward may reflect different motivations for spicy food liking and consumption

دانلود ترجمه مقاله آی اس آی Behavioral measures of risk tasking, sensation seeking and sensitivity to reward may reflect different motivations for spicy food liking and consumption

نام مقاله:
Behavioral measures of risk tasking, sensation seeking and sensitivity to reward may reflect different motivations for spicy food liking and consumption
نام نویسندگان:
Nadia K. Byrnes, John E. Hayes
مجله:
Appetite ، Volume 103
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
12
تعداد صفحات ترجمه فارسی
24
Abstract:

Based on work a quarter century ago, it is widely accepted personality traits like sensation seeking are related to the enjoyment and intake of spicy foods; however, data supporting this belief is actually quite limited. Recently, we reported strong to moderate correlations between remembered spicy food liking and two personality traits measured with validated questionnaires. Here, participants consumed capsaicin-containing strawberry jelly to generate acute estimates of spicy food liking. Additionally, we used a laboratory-based behavioral measure of risk taking (the mobile Balloon Analogue Risk Task; mBART) to complement a range of validated self-report measures of risk-related personality traits. Present data confirm Sensation Seeking correlates with overall spicy meal liking and liking of the burn of a spicy meal, and extends prior findings by showing novel correlations with the liking of sampled stimuli. Other personality measures, including Sensitivity to Punishment (SP), Sensitivity to Reward (SR), and the Impulsivity and Risk Taking subscales of the DSM5 Personality Inventory (PID-5) did not show significant relationships with liking of spicy foods, either sampled or remembered. Our behavioral risk taking measure, the mBART, also failed to show a relationship with remembered or sampled liking. However, significant relationships were observed between reported intake of spicy foods and Sensitivity to Reward, and the Risk Taking subscale of the PID-5 (PID5-RT). Based on the observed patterns among various personality measures, and spicy food liking and intake, we propose that personality measures may exert their influence on intake of spicy food via different mechanisms. We also speculate that Sensation Seeking may reflect motivations for consuming spicy foods that are more intrinsic, while the motivations for eating spicy foods measured by SR and PID5-RT may be more extrinsic.

توضیحات:
ترجمه مقاله آی اس آی Behavioral measures of risk tasking, sensation seeking and sensitivity to reward may reflect different motivations for spicy food liking and consumption در 24صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: